Boeren in Frankrijk

Boeren in Frankrijk

Hieronder vindt u tips en informatie over boeren in Frankrijk. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

  • Hoe is Frankrijk georganiseerd

Gebiedsindeling en Bestuur
In Frankrijk wordt de automobilist regelmatig getrakteerd op informatieborden met namen van regio’s en departementen. De indeling in regio’s en departementen maakt Frankrijk bestuurbaar. Tijd om dit verschijnsel nader toe te lichten. Het betreft een beknopte toelichting want de Franse bestuursstructuur is ingewikkeld. Frankrijk is een groot land met een oppervlakte van ongeveer veertien keer Nederland. Er wonen 60 miljoen mensen, vier keer zoveel als in Nederland. Frankrijk wordt bestuurd vanuit Parijs waar de regering is gevestigd. In Frankrijk bevinden zich onder de regering nog drie belangrijke bestuurslagen.

1-De regio’s
Zijn in de plaats gekomen van de traditionele provincies. De omvang van de 13 regio’s maken het besturen van dit grote land gemakkelijker. Qua bevoegdheden lijken Franse regio’s op Nederlandse provincies . De regio’s hebben vooral verantwoordelijkheden op economisch terrein. Verwarrend is het vaak dat in Frankrijk zelf ook nog de namen van de opgeheven provincies gebruikt worden zoals bijvoorbeeld “Berry” in midden Frankrijk.

2-De departementen
Frankrijk is opgedeeld in 95 departementen. Per regio zijn er dus meerdere departementen. Franse departementen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Franse wetten , maar maken ook eigen het beleid voor hun gebiedje. Voor de landbouw is er per departement een “Chambre d‘agriculture”, een soort mini-ministerie van landbouw. Deze “landbouw-kamer” neemt besluiten over subsidies en landbouwstructuur.

3-De gemeente (commune)
Hier vindt het contact tussen overheid en bevolking plaats. De gekozen burgemeester (meestal een boer) heeft op vaste tijden zitting op het gemeentehuis. De burgemeester moet toezien op het juist uitvoeren van de Franse wetgeving in zijn gemeente. Voor plattelandsgemeenten is er vaak een parttime secretaris die meerdere gemeenten bedient.
Voor de landbouw is het gemeentehuis belangrijk voor het aanvragen van vergunningen en voor inlichtingen over plannen en regels van de overheid en over voorgenomen grondtransacties.

Boeren in Frankrijk

  • Tips bij emigratie naar Frankrijk

Vestiging als agrariër
Voor een vestiging van een boerenbedrijf in Frankrijk is een vergunning nodig. Het land verwelkomt jonge boeren met premies. Om in aanmerking te komen om te boeren in Frankrijk moet de “jonge boer” wel voldoen aan eisen op het gebied van opleiding, kennis en leeftijd. Medewerkers van AVS-France helpen met het aanvragen van de benodigde vergunning. Belangrijk is ook dat zij met u kunnen overleggen welk gebied in Frankrijk voor u interessant is om u als boer te vestigen.

Emigreren en integreren
Als na gedegen voorbereiding het boerenbedrijf naar Frankrijk verplaatst wordt, woon je er zelf natuurlijk ook. Misschien heb je er niet altijd van gedroomd in Frankrijk te wonen? Fransen zitten niet altijd op Nederlanders te wachten. Maar als je zelf initiatief toont en je aanpast aan de gebruiken in Frankrijk lukt het allemaal best.
Hieronder een paar tips om gemakkelijker bij de plaatselijke bevolking in te burgeren als u wilt gaan boeren in Frankrijk.

Tip 1: Leer Frans
Fransen spreken zelden een andere taal dan die waarmee ze zijn grootgebracht. Op de Franse publieke televisie zenders zijn buitenlandse films  in het Frans nagesynchroniseerd. Daardoor zijn Fransen niet gewend aan bv de Engelse uitspraak.  Nederlanders in Frankrijk kunnen naast Franse zenders per internet of satelliet zonder probleem alle Europese TV zenders ontvangen .
Probeer voor je vertrek al een taalcursus te volgen. Je Frans hoeft niet perfect te zijn. Fransen waarderen het als je de moeite doet hun taal te spreken!

Tip 2: Doe ook boodschappen in het dorp
Natuurlijk is die grote bouwmarkt verderop goedkoper dan de winkel van sinkel in het dorp. Grote hoeveelheden inkopen doen de Fransen zelf dan ook bij de grote supermarkten zoals de “Leclerc” of  “Carrefour” en sinds enkele jaren bij “Lidl” en de “Aldi”. Maar vergeet de plaatselijk bakker en slager niet. Je kweekt er goodwill mee en maakt je bekend in het dorp als “die Nederlanders van de boerderij van monsieur blabla”. Altijd handig.

Tip 3: Maak kennis met de burgemeester
Burgemeester zijn is in Frankrijk, vooral in kleine dorpen, een deeltijdberoep. Vaak is het iemand die naast zijn gewone baan een paar uur per week op het gemeentehuis zit. Het kan echt handig zijn de burgemeester en de secretaresse, te vriend te houden. Naast de emigratieservice van AVS France kan ook de burgemeester vaak helpen. Ga dus een keer bij het gemeentehuis langs om te zeggen wie je bent en waar je woont en wat je plannen zijn.

Tip 4: Typisch Frans

Soms kom je echt typisch Franse tafereeltjes tegen; erger je daar niet aan maar probeer er juist van te genieten.

Over Fransen bestaan allerlei clichés, soms kloppen ze, in andere gevallen zijn ze overdreven. Dat Fransen onvriendelijk zijn is echt niet waar. Waar de meeste Fransen echter niet goed tegen kunnen is te direct gedrag , dat vinden zij al snel onbeleefd. En ja, die taal… In langzaam praten zijn ze inderdaad ook niet zo goed!

Boeren in Frankrijk