Algemene voorwaarden AVS-Europe

Algemene voorwaarden AVS-Europe

De website www.avs-europe.nl  is uitsluitend een informatieve site. Er komen door het bezoek aan de site geen overeenkomsten tot stand.

Bij het aangaan van koopovereenkomsten of andere overeenkomsten in Frankrijk of in Roemenië,  zijn de algemene voorwaarden van AVS-France-GPFA resp. AVS-Rumania van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de wettelijke regels van het betreffende land. Zodra van toepassing worden u deze algemene voorwaarden overhandigd voordat in Frankrijk of Roemenië een overeenkomst wordt aangegaan.