Aankoop boerderij in Frankrijk

Aankoop boerderij in Frankrijk

Aankoop boerderij in Frankrijk: AVS-Europe beschikt in Frankrijk over een eigen makelaarskantoor: AVS-GPFA. Dit kantoor biedt een doorlopend aantrekkelijk aanbod van melkvee- en vleesveebedrijven. Ook voor schapen- en geitenbedrijven is er volop aanbod in Frankrijk. Het aanbod van akkerbouwbedrijven is beperkt.

Medewerkers van AVS-GPFA kennen de ingewikkelde wet- en regelgeving in Frankrijk. Zij volgen de ontwikkelingen op de Franse grondmarkt op de voet.

AVS-GPFA kan u helpen bij het zoeken en aankopen van het juiste onroerend goed. Bedenk dat het opstellen van een bod en van het koopcontract kennis en ervaring vereist. Kennis van het Franse systeem is ook onontbeerlijk voor het passeren van de koopakte, het regelen van pachten en premierechten en voor de opstart nadat de boerderij is verworven.

Bedrijfsadvies

Net als in Nederland moet er in Frankrijk bij de aankoop van een agrarisch bedrijf de financiering geregeld worden. Franse banken financieren indien nodig een gedeelte van de overnamesom. Het ontbrekende deel moet komen uit eigen inbreng of financiering uit particuliere bron. AVS-GPFA kent de gang van zaken en kan samen met u een inschatting maken van uw mogelijkheden.

Voor de aankoop van een boerderij in Frankrijk is het opstellen van een goed bedrijfsplan en het verkrijgen van de nodige vergunningen is van doorslaggevend belang bij het verkrijgen van een passende bankfinanciering. AVS-GPFA kan u adviseren en dit voor u regelen.

AVS-GPFA heeft kennis van de Franse fiscale wetgeving en adviseert  in overleg met een Franse accountant ook over de keuze van de juiste ondernemingsvorm. Dit kan belastingclaims in de toekomst voorkomen of beperken.

Begeleiding bij de opstart van het nieuwe bedrijf behoort ook tot de diensten van AVS-GPFA. In overleg kan de begeleiding van uw Franse bedrijf ook gedurende langere tijd plaatsvinden.

Emigratiebegeleiding

Ondernemers die zich in Frankrijk willen vestigen worden vanaf het begin van het proces ondersteund door de emigratiebegeleider. De emigratiebegeleider inventariseert uw wensen en geeft voorlichting over uw mogelijkheden in Frankrijk. Hij kijkt naar passend aanbod in Frankrijk, regelt het contact met AVS-GPFA en organiseert eventuele bezichtigingen.

De emigratiedeskundige , de heer Leo Dorresteijn, is zowel bekend met de Nederlandse als met de Franse landbouw. Hij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over mogelijkheden in Frankrijk. Medewerkers van AVS-GPFA in Frankrijk zorgen vervolgens voor de begeleiding bij vestiging en opstart van het bedrijf.

De heer Leo Dorresteijn kunt u bereiken onder tel.nr. 0031‑622 54 44 84.

Of per e-mail: dorresteijn@avs-europe.nl

Status “Jonge Boer”

Naast ruimte, klimaat en sociale positie maakt vooral de lage grondprijs Frankrijk tot een aantrekkelijk land voor boeren die in Nederland geen kans (meer) zien om te boeren.

Als je de stap neemt om je in Frankrijk te installeren heb je een dikke streep voor als je de status “Jonge Boer” kunt verwerven. Je krijgt dan een voorkeurspositie bij toewijzingen van grond door de grondbank en je krijgt een starterspremie die kan oplopen tot €30.000,‑. Ook bij de toewijzing van leveringsrechten voor melk en premierechten zijn voor de “Jonge Boer” extra’s te verkrijgen. De Franse overheid maakt zo het starten als jonge boer aantrekkelijk. Zowel Fransen als niet-Franse jonge boeren kunnen de status verwerven.

Natuurlijk zijn er eisen verbonden aan het verkrijgen van die status. Zo moet je jonger zijn dan veertig jaar en een agrarische opleiding genoten hebben. Naast diploma’s wordt nl. ook je werkervaring in de landbouw meegeteld. Soms is extra stage of bijscholing vereist om de status te verwerven Een andere eis is dat je nog niet een zelfstandig bedrijf hebt gehad in Frankrijk of een ander EU land.  Uiteraard kun je ook afzien van de “jonge boer” status. Het is slechts een voordeel en geen eis bij de aankoop van een agrarisch bedrijf in Frankrijk. De emigratiedeskundige kan een inschatting maken of u in aanmerking komt voor de status en hij kan u ook advies geven om uw positie te verbeteren.

Diploma’s laten waarderen

Om in Frankrijk gebruik te maken van je behaalde diploma’s dienen deze “internationaal gewaardeerd” te zijn.

De EU heeft het mogelijk gemaakt de waarde van diploma’s te vergelijken. Per land zijn er instellingen aangewezen die diploma’s waarderen. Voor Nederland zijn aangewezen Nuffic en Colo (zie ook www.nuffic.nl en www.colo.nl). Als voertaal hebben de instellingen het Engels gekozen. Een erkende vertaler moet het Engels vervolgens in het Frans vertalen.

Het waarderen van diploma’s is een persoonlijke zaak. Je kunt het alleen zelf aanvragen. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die zich in Frankrijk wil vestigen.

Uiteraard kan de emigratiedeskundige helpen met het verkrijgen van informatie, formulieren en de juiste vertaling.

Aankoop boerderij in Frankrijk