Loading...

Zoogkoeienbedrijf met paarden; 114 ha, omgeving Falaise, département Orne (61), ref. IVH 280

€ 2.310.000 incl. makelaarskosten

Omschrijving

Omschrijving:

Te koop: Een zoogkoeienbedrijf met als neventakken: pension-paarden en akkerbouw.

Het bedrijf ligt op een mooie vrije locatie in een aantrekkelijk agrarisch gebied.

In de koop; een vrijstaande woning met kinderopvang en een privé erf. Ook wordt een vrijstaande  woning als gîte verhuurd.

De exploitatie wordt beheerd door 2 gehuwde partners, door een medische fout is de gérant arbeidsongeschikt geworden. Dat is de reden voor de verkoop van dit mooie bedrijf.

Grond:

De gehele oppervlakte bedraagt ruim 114 ha, waarvan 2 ha erf en ondergrond gebouwen. De verkaveling van de percelen is een sterk punt op dit bedrijf. Direct aan de gebouwen ligt 80 ha te beweiden grond, De overige 34 ha ligt aansluitend in enkele percelen aan de overzijde van een rustige plattelandsweg. Van de aangeboden oppervlakte is 114 ha in eigendom van verkoper of familie van verkoper. Verkopers willen deze 114 ha grond in eigendom verkopen, maar de grond in pacht verkrijgen is ook mogelijk. De grondsoort is licht glooiende leem/kleigrond, grotendeels zonder stenen in de grond. Een groot gedeelte van de grond is in gebruik als blijvend grasland voor beweiding met zoogkoeien en met paarden. Ongeveer 40 ha is in gebruik als bouwland voor tarwe en luzerne, deze grond is goed bewerkbaar. Het gematigde klimaat in het noorden van de Orne is uitermate gunstig voor een veebedrijf. Er wordt op dit bedrijf niet beregend. Er is een diepe waterbron aangelegd die via pomp en ondergrondse leidingen alle graaspercelen voorziet van drinkwater voor het vee.

Bedrijfsgebouwen:

In totaal is er 3.000 m2 aan bedrijfsgebouwen. Het eerste gebouw als je het erf oprijdt is een brede kapschuur die dient voor opslag van hooi en stro, en is voorzien van zonnepanelen. Er is een lucratief tot 2030 lopend contract voor afname van de energie opgewekt door de panelen.  Vervolgens is er een kapschuur die dient voor de winterstalling van de zoogkoeien. De ingestrooide groepshokken achter het voerhek bieden ruimte aan 72 moederdieren. In de naastgelegen 2 kapschuur zijn nog strohokken voor 60 koeien of ouder jongvee. Verder is er stalling voor werktuigen en zijn er ruime paardenboxen en paddocks waar de 10 pensionpaarden worden gestald. Het overzichtelijke erf ligt voor een groot gedeelte in beton of is anderszins goed verhard.

Veestapel :

De veestapel bestaat uit 80 Charolais zoogkoeien met bijbehorend jongvee. De veestapel is niet begrepen in de vraagprijs maar is indien gewenst apart te koop.

Werktuigen en tractoren:

Dit bedrijf heeft mooi machinepark van recente datum. Met mechanisatie voor grasland en bouwland. Het machinepark is niet begrepen in de vraagprijs, maar kan geheel of gedeeltelijk worden apart worden gekocht.

De woning: 

De woning is van het type ‘maison de maître’ ofwel een voorname woning. Gelijkvloers: bestaande uit een hal, een grote salon met mooie schouw, een grote kamer met open keuken, wc en badkamer. Een fraaie trap leidt naar de 1e etage met 3 slaapkamers, wc en een badkamer. De zolder biedt nog ruimte voor het realiseren van meerdere slaapkamers. Aan dit hoofdgebouw zit zich een aanbouw met ruimte voor inrichting van een gastenverblijf. Op het erf, maar geheel vrij gelegen staat een woning die wordt verhuurd als gîte.

Locatie:

Vanaf Utrecht is het via Rouen ongeveer 680 km. De route bestaat bijna geheel uit autoroute, de reistijd is minder dan 7 uur.

Bedrijfspremie en pacht:

De jaarlijkse bedrijfspremie voor 2019 bedroeg: € 50.000,- inclusief zoogkoeienpremie.

Zonnepanelen:

Opbrengst energie zonnepanelen laatste 12 maanden: 38.000 €  Contract met vaste prijs EDF loopt door t/m 2030, daarna volgt actualisering opbrengstprijs energie

De vraagprijs: Woning met terras en garage, gîte, bedrijfsgebouwen, subsidierechten, contract zonne-energie, waterbron en 114 ha grond in eigendom: € 2.310.000 incl. makelaarskosten. Exclusief vee , machines, voorraden en notariskosten.