Vleesveebedrijf met 220 ha eigen grond en ± 50 huurgrond in het groende hart van de Dordogne (24), omgeving Nontron. Ref. IVH 330

€ 1.870.000 exclusief

Omschrijving

Structuur :

Het bedrijf wordt gemanaged door 2 broers.

Zeer rendabel bedrijf door een efficiënte bedrijfsvoering op economisch gebied maar vooral ook arbeidsvriendelijk.

Grond:

De percelen  zijn voor 220 ha eigendomsgrond en circa 50 ha wordt gehuurd of is ter beschikking gesteld. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk gewoon door op de nieuwe boer.

Alle grond ligt in een straal van max 3 km rond de gebouwen,  ideaal voor de weidegang.

De percelen zijn toegankelijk via kleine landweggetjes.

Het bouwplan 2023 was 34 ha mais,  48 ha granen , erwten en soja ;  17 ha tijdelijk grasland en 173 ha blijvend grasland. Op alle grasland percelen zijn waterpunten , goede heiningen en vanghokken op strategische plaatsen.

Verder zijn er nog ongeveer 30ha bospercelen  en 2 meertjes .

De grondsoort is zanderige leemgrond met goede rendementen vooral in grasgroei en door de mest aanvoer zijn er ook in de akkerbouw goede opbrengsten. De akkerbouw dient bijna volledig voor het eigen veevoer.

Bedrijfsgebouwen:

Er is in totaal ruim 9000 m² vloeroppervlakte  bedrijfsgebouwen.

Een ruim opgezette, mooie, lichte koestal (2016) met plaatse voor 120 moederkoeien met hun kalveren. Daarnaast zijn er meerdere stallen voor het jongvee, meststieren en vaarzen  met een oppervlakte van respectievelijk 1200m², 950m², 450m² en 390m². Ook is er nog een grupstal van 455m² . Deze wordt eigenlijk niet meer voor vee gebruikt.

Een extra hoge opslagloods is gebouwd in 2024, met een oppervlakte van  1500m² Opslagcapaciteit voor 3300 ronde balen hooi en stro.

Daarnaast staat er nog een opslagloods  van 500m² en een materieel loods van 500m².

Tenslotte staat er nog een grote schuur voor de graanopslag met silo’s, vijzels, weeginstallatie, een pletter en menger. Hier kan  450 ton eigen graan en bijprodukten worden opgeslagen en verwerkt.

Om aan de milieueisen te voldoen zijn er 2 betonnen mestplaten met een silo om de gier op te vangen.

Een uitzonderlijk net bedrijf voor Frankrijk.

Veestapel:

Het is mogelijk om de gehele of een deel van de veestapel over te nemen. Dit is optioneel.

De veestapel bestaat uit ongeveer  170 Limousine zoogkoeien, en de daarbij behorende opvolging. Alles wordt op het bedrijf afgemest , dus  bij aankoop kan al het vee overgenomen worden en is er een continue roelering van de veestapel.

Werktuigen: 

Al het materieel kan worden overgenomen. U kunt ook alleen het materieel overnemen dat u nodig heeft.

De lijst is op aanvraag beschikbaar. Er zijn uit 3 trekkers, een verrijker, een eigen pers en alle hooibouw machines, een veewagen , materieel voor grondbewerking en een veldspuit …….. Het werktuigen park is van recente datum en goed onderhouden.

Woning:

De woning staat niet te dicht bij de stallen maar vooraan bij de gebouwen. Het is volledig gerenoveerd huis van 160m² met alles op de begane grond. U komt binnen in de grote moderne woonkeuken met aansluitend een ruime woonkamer met een mooie open haard. Daarnaast zijn er nog 4 slaapkamers en een badkamer.

Centrale verwarming op huisbrandolie, een houtkachel , alles dubbel glas en de elektra op norm .

Op de zolder zouden nog extra kamers gecreëerd kunnen worden.

Een eindje verderop staat een tweede woning. Deze maakt in eerst instantie niet deel uit van de verkoop, maar komt over 2-3 jaar wel vrij.  Een eerste koopoptie zou hierop genomen kunnen worden.

Locatie:

Het huis is gelegen aan de rand van een gehuchtje met ongeveer  10 huizen, waardoor  er gemakkelijk sociaal contact mogelijk is.  De bedrijfsgebouwen liggen  aan de andere zijde , dus daar zijn geen problemen mee.

De schoolbus stopt ook in het gehucht ,want de lagere school zit in het dorp  5.5 km verderop. Verder is hier een klein supermarktje voor de dagelijkse boodschappen, een bakker, restaurant …

De grotere stad Nontron  ligt op 18 km. Hier bevinden zich middelbare scholen, een ziekenhuis, een bioscoop, grote supermarkten, bouwmarkten etc.

Het bedrijf ligt in het groene hart, de Périgord  Vert, van het toeristische departement de Dordogne.

Bedrijfstoeslag:

Bij het bedrijf worden 273 basis premie rechten DPB’s  overgedragen.

Het totaal bedrag van alle premierechten, te weten hectarepremie, de vergroening en de veestapel is  € 85.000.

Vraagprijs:

Voor  220 ha eigendom  grond met 273 toeslagrechten  ,de bedrijfsgebouwen en de woning:

 €  1.870.000   Exclusief de voorraden,  5% makelaarkosten en de notariskosten

 Veestapel en materieel worden tegen meerprijs aangeboden.

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79