Loading...

Vienne (86), omgeving Ruffec

€ 995.000

Omschrijving

Prachtig melkveebedrijf met 715.000 kg melkquotum en 139 ha goed land met uitstekend rendement.

Deze boerderij heeft merendeels grote percelen met relatief vlakke ligging. De huiskavel bedraagt 40 ha. Overige percelen ook in nabijheid gebouwen, verste perceel op 3 km.
De grondkwaliteit is goed en bestaat uit lichte klei / leemgrond. De grond is zowel voor grasland als bouwland geschikt. Op dit moment wordt 100 ha gebruikt voor graan / maïsteelt. Opbrengst tarwe bedroeg dit jaar 7.600 kg/ha.
Van het land wordt 130 ha gepacht. Pachtprijs rond € 120,- per jaar.

Het bedrijf ligt in een gebied waar elk jaar extra melkquotum wordt toebedeeld. Voor het nieuwe quotumjaar is 100.000 ltr extra aangevraagd, grote kans dat dit wordt toegewezen.

De melkveestal is een ligboxenstal met dichte vloeren en 75 ligboxen. De vloeren worden gereinigd met een “Flush”systeem. Een vloedgolf spoelt de mest in een silo. Daar vindt een scheiding plaats. De dunne fractie wordt hergebruikt voor het spoelen. Het systeem voldoet aan de geldende milieunormen. De melkveestal heeft nog uitbreidingsmogelijkheden.
De koeien worden gemolken met een robot van het merk Lely, type A3.
De veestapel bestaat uit 75 hoog productieve HF koeien en bijbehorend jongvee.

Het jongvee heeft een aparte moderne stalling met ligboxen.
Voor opslag van silage zijn er vier sleufsilo’s aan een keurig betonnen erf.
Er is een aparte loods voor werktuigen.

Er is een gelijkvloerse woning, slechts vier jaar oud. Het is een maximaal geïsoleerde houten woning met 140 m² woonoppervlakte.
De woning beschikt over een grote woonkamer met open keuken, badkamer, kantoor, vier slaapkamers en er is een patio.

Het bedrijf ligt mooi vrij tussen de landerijen, een behoorlijk dorp ligt op 3 km, alle voorzieningen op ong. 12 km afstand.

De bedrijfstoeslag bedraagt > € 45.000,-
Het bruto bedrijfssaldo bedraagt € 100.000,-

Te koop: 4 ha grond, de woning, het erf met de moderne bedrijfsgebouwen, A3 melkrobot, melkquotum, bedrijfstoeslag, de hoogproductieve veestapel, machines en materialen, pachtovername 135 ha.

Vraagprijs € 995.000,- incl. makelaarskosten, excl. voorraden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Dorresteijn, mail dorresteijn@vdslikke.nl, tel. (+31) (0)6 2254 44 84

Klik hier voor meer aanbod in Frankrijk.

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-238 75 43 98