Loading...

Super rendabel melkveebedrijf 133 ha, 720.000 kg melkquotum met akkerbouw en vleeskuikens, omgeving Mayenne, departement Mayenne (53) Réf. JH 281

€ 805.000 exclusief

Omschrijving

Te koop:

Gemengd melkveebedrijf in de regio “Pays de Loire”, een gebied met een goed klimaat en goede infrastructuur voor melkveehouderij.  Voor het verbouwen van granen, luzerne en snijmaïs is hier geen beregening nodig.

Grond :

Het bedrijf beschikt over 133 ha cultuurgrond, waarvan 50 ha in eigendom kan worden verkregen. Het bouwplan voor 2020 is als volgt : maïs 58 ha, tarwe 42 ha, gerst 42 ha, tijdelijk grasland 32 ha. Van de totale oppervlakte van het bedrijf is 2/3 deel ingezaaid met handelsgewassen.   De grondsoort is te omschrijven als goed bewerkbare meest lichte tot matig zware leemgrond, de hele oppervlakte is ploegbaar. Er is drainage aangelegd op 110 ha .

Ligging percelen:

Het betreft een prachtig vrij gelegen site met woning, stalling voor melkvee, outillage voor akkerbouw en een vleeskuikenschuur. Direct rond de site ligt 36 ha en op 5 km ligt 97 ha gegroepeerd.

Bedrijfsgebouwen:

Het bedrijf beschikt op site 1 over een ruime kapschuur ( 2001) ingericht als ligboxenstal voor melkvee; 1800 m2 met 84 ligboxen en 90 plaatsen aan het voerhek. De ligboxen zijn voorzien van koematrassen en worden ingestrooid met gehakseld stro. In het verlengde van de ligboxenstal is een stalling op stro van 500 m2 (2020) voor droge koeien en vaarzen. Hierin is ook ruimte voor afzondering en afkalven in strohokken voorzien van een bewakingscamera. De dichte loopgangen worden geschoven met automatische schuiven. De mengmest worden door de mestschuiven gedeponeerd in een foliebassin van 300 m3. Een mengmestpomp pompt vanuit dit bassin over in een mestsilo van beton (1.160 m3) De melkstal is een 2×6 visgraat melkstal . Naast het tanklokaal zijn strohokken voor jonge kalveren. De kalveren en jongvee tot 6 maanden worden op de site opgefokt.

Er is een vrijstaande schuur voor vleeskuikens( 2002) met een oppervlakte van 1.200 m2 . Er is vergunning voor het houden van 30.000 vleeskuikens ( 6 ronden per jaar mogelijk).

Verder zijn er 3 schuren voor opslag van hooi en stro , werktuigen en granen en andere grondstoffen voor het rantsoen van melkvee , en er is een werkplaats.

Voor de opslag van gras-silage en snijmais zijn er 3 sleufsilo’s.

Er is een opslag voor gewasbeschermingsmiddelen die aan de normen voldoet.

 

Veestapel:   

In de koop is geen veestapel begrepen. Door familieomstandigheden is de melkproductie begin 2021 gestaakt.

De melkproductie kan bij aankoop direct weer worden opgestart.

Werktuigen:

Er is op dit bedrijf mechanisatie voor het voeren (voermengwagen) van het vee, de basisbewerkingen voor bouwland en voor transport van geoogste produkten. Een loonbedrijf dorst graan en koolzaad, perst grote vierkante strobalen en hakselt de snijmaïs.  Er zijn 4 tractoren met een vermogen van 80 tot 165 pk. Er is een lijst met de aanwezige machines beschikbaar. Voor werkzaamheden die bij gelegenheid voorkomen huurt men hier werktuigen van een coöperatie.

Woning(en):

In de koopprijs begrepen is een regio specifieke gerenoveerde woning (210 m2 ) met bijgebouwen . Gelijkvloers:  Entree, woonkamer met eethoek en open keuken , bijkeuken, bureau, slaapkamer, badkamer, separaat toilet , uitbouw voor cv gestookt naar keuze op olie/hout en waterbehandeling.  1e Étage: 4 Slaapkamers, badkamer en separaat toilet. De woning verkeert in goede staat en kan direct bewoond worden.

Locatie:

Dit bedrijf ligt op 2 km van een dorp met basisvoorzieningen zoals een basisschool. De schoolbus voor basis –  en voortgezet onderwijs stopt op 500 m van de boerderij. Op 12 km ligt de plaats Montsûrs met grote supermarkten en voortgezet onderwijs. Het is 18 km naar de grotere stad Mayenne. De afstand tot Utrecht bedraagt 720 km , de reistijd is 7 uur.

Bedrijfstoeslagrechten:

Het bedrijf beschikt over 133 ha-premierechten , alle bedrijfssubsidies samen bedragen bij benadering € 30.000,- voor 2020.

Overige info:

Dit bedrijf is te koop vanwege familie omstandigheden, het is een bedrijf met een uitzonderlijk hoog bedrijfsrendement.

De waarde van dit bedrijf zit naast het gunstige verdienmodel, in de efficiënte bedrijfsgebouwen en in de bijpassende  oppervlakte goede grond, deels in gebruik voor akkerbouw. Er is een grote gerenoveerde woning.

De vleeskuikenhouderij is  een stabiele winstgevende neventak op dit bedrijf, de kuikenmest wordt optimaal benut. Echter; ook zonder deze pijler onder het bedrijf te benutten is de melkveehouderij met akkerbouw zeer winstgevend.

Er zit 50 ha eigendomsland in de vraagprijs begrepen. Mogelijk komt de helft van het pachtland eveneens te koop . Echter: Minder land aankopen dan 50 ha is voor deze boerderij ook een optie.

De gunstige boekhoudcijfers maken dit bedrijf vergaand financierbaar.

Vraagprijs voor:

Woning , bedrijfsgebouwen, 50ha grond in eigendom, pachtovername 83 ha, tractoren en werktuigen, bedrijfsinventaris, melkproductierecht, bedrijfstoeslagrechten: € 805.000,-

Exclusief aankoopkosten en exclusief notariskosten en overdrachtsbelasting (samen ongeveer 10 % vd koopprijs) en exclusief  voorraden.

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79