Loading...

Super rendabel melkveebedrijf 215 ha, 720.000 kg melkproduktie met akkerbouw en vleeskuikens, omgeving Mayenne, departement Mayenne (53) Réf. JH 281

€ 1.875.000 exclusief

Omschrijving

Super rendabel melkveebedrijf 215 ha , 720.000 kg melkproductie met akkerbouw en vleeskuikens ; omg. Mayenne ,dept Mayenne (53); Ref. JH 281

 Te koop:

Gemengd melkveebedrijf in  “Pays de Loire”, een regio met een goed klimaat en goede infrastructuur voor melkveehouderij.  Voor het verbouwen van granen, luzerne en snijmaïs is hier geen beregening nodig.

Grond :

Het bedrijf beschikt over 215 ha grond, waarvan 130 ha in eigendom kan worden verkregen. Het bouwplan voor 2020 is als volgt : maïs 58 ha, tarwe 42 ha, gerst 42 ha, koolzaad 41  ha, tijdelijk grasland 32 ha. Van de totale oppervlakte van het bedrijf is 2/3 deel ingezaaid met handelsgewassen.   De grondsoort is te omschrijven als vochthoudende en goed bewerkbare leemgrond van wisselend zwaarte, de hele oppervlakte is ploegbaar. Er is drainage aangelegd op 190 ha .

Ligging percelen:

Het bedrijf bestaat uit 2 sites, de eerste site met woning, stalling voor melkvee , outillage voor akkerbouw en een vleeskuikenschuur. De 2e site met verhuurde woning en huisvesting voor jongvee.

Direct rond de eerste site ligt 36 ha grond. Rond de 2e site op 4 km afstand ligt 80 ha en op 5 km van de eerste site ligt 100 ha . De verkaveling op dit bedrijf is efficiënt aangezien de buitenstukken bijna uitsluitend als bouwland  in gebruik zijn.

Bedrijfsgebouwen:

Site-1:

Het bedrijf beschikt op site 1 over een ruime kapschuur ( 2001) ingericht als ligboxenstal voor melkvee; 1800 m2 met 84 ligboxen en 90 plaatsen aan het voerhek. De ligboxen zijn voorzien van koematrassen en worden ingestrooid met gehakseld stro. In het verlengde van de ligboxenstal is een stalling op stro van 500 m2 (2020) voor droge koeien en vaarzen. Hierin is ook ruimte voor afzondering en afkalven in strohokken voorzien van een bewakingscamera. De dichte loopgangen worden geschoven met automatische schuiven. De mengmest worden door de mestschuiven gedeponeerd in een foliebassin van 300 m3. Een mengmestpomp pompt vanuit dit bassin over in een mestsilo van beton (1.160 m3) De melkstal is een 2×6 visgraat melkstal . Naast het tanklokaal zijn strohokken voor jonge kalveren. De kalveren en jongvee tot 6 maanden worden op site 1 opgefokt.

Er is een vrijstaande schuur voor vleeskuikens( 2002) met een oppervlakte van 1.200 m2 . Er is vergunning voor het houden van 30.000 vleeskuikens ( 6 ronden per jaar mogelijk)

Verder zijn er 3 schuren voor opslag van hooi en stro , werktuigen en granen en andere grondstoffen voor het rantsoen van melkvee , en er is een werkplaats.

Voor de opslag van gras-silage en snijmais zijn er 3 sleufsilo’s.

Er is een opslag voor gewasbeschermingsmiddelen die aan de normen voldoet.

Site-2:

Hier is een vrijloop-strostal van 2.500 m2 in gebruik met daarin een overdekte stromestopslag.

Deze huisvesting dient voor jongvee, droogstaande koeien en voor afmesten van uitstoot vee . Ook op site-2 wordt  hooi en stro opgeslagen.

Veestapel:   

In de koop zijn 90 stuks melkvee van het HF-ras met 70 stuks bijbehorend jongvee begrepen. Op het bedrijf wordt KI toegepast, ook op het jongvee. Het betreft een Holstein veestapel van goede kwaliteit en een productie van  8.000 kg melk/jaar. De geproduceerde melk is van hoge kwaliteit en wordt geleverd onder predicaat “ GMO-vrij ”. Er zijn op dit bedrijf geen problemen met celgetal.

Werktuigen:

Er is op dit bedrijf mechanisatie voor het voeren (voermengwagen) van het vee, de basisbewerkingen voor bouwland en voor transport van geoogste produkten. Een loonbedrijf dorst graan en koolzaad, perst grote vierkante strobalen en hakselt de snijmaïs.  Er zijn 4 tractoren met een vermogen van 80 tot 165 pk. Er is een lijst met de aanwezige machines beschikbaar. Voor werkzaamheden die bij gelegenheid voorkomen huurt men hier werktuigen van een coöperatie.

Woning(en):

 In de koopprijs begrepen is een regio specifieke gerenoveerde woning (210 m2 ) met bijgebouwen . Gelijkvloers:  Entree, woonkamer met eethoek en open keuken , bijkeuken, bureau, slaapkamer, badkamer, separaat toilet , uitbouw voor cv gestookt naar keuze op olie/hout en waterbehandeling.  1e Étage: 4 Slaapkamers, badkamer en separaat toilet. De woning verkeert in goede staat en kan direct bewoond worden.

Op de 2e site staat een woning (110 m2) met 3 slaapkamers gelijkvloers. Deze woning wordt verhuurd . Bij belangstelling kan deze woning worden gekocht, Deze woning zit niet begrepen in de vraagprijs voor het bedrijf.

Locatie:

Dit bedrijf ligt op 2 km van een dorp met basisvoorzieningen zoals een basisschool. De schoolbus voor basis –  en voortgezet onderwijs, stopt op 500 m van de boerderij. Op 12 km ligt de plaats Montsûrs met grote supermarkten en voortgezet onderwijs. Het is 18 km naar de grotere stad Mayenne. De afstand tot Utrecht bedraagt 720 km , de reistijd is 7 uur.

Bedrijfstoeslagrechten:

Het bedrijf beschikt over 216 ha-premierechten , alle bedrijfssubsidies samen bedragen € 44.000,- voor 2020

Overige info:

Dit bedrijf is te koop vanwege familie omstandigheden, Dit bedrijf heeft een uitzonderlijk hoog bedrijfsrendement .

De waarde van dit bedrijf zit naast de efficiënte bedrijfsgebouwen in de grote oppervlakte goede grond, grotendeels in gebruik voor akkerbouw. Er is een grote gerenoveerde woning en bedrijfsgebouwen staan op een mooie vrije locatie.

De vleeskuikenhouderij is  een stabiele winstgevende neventak op dit bedrijf, de kuikenmest wordt optimaal benut. Echter; ook zonder deze pijler onder het bedrijf te benutten is de melkveehouderij met akkerbouw zeer winstgevend.

Er zit 130 ha eigendomsland in de vraagprijs begrepen. Mogelijk komt de helft van het pachtland eveneens te koop . Echter: Minder land aankopen is voor deze boerderij ook een optie.

De gunstige boekhoudcijfers maken dit bedrijf vergaand financierbaar.

Vraagprijs voor:

Woning , bedrijfsgebouwen, 130 ha grond in eigendom, pachtovername 85 ha, veestapel, tractoren en werktuigen, bedrijfsinventaris, melkproductierecht, bedrijfstoeslagrechten: € 1.875.000,-

Exclusief aankoopkosten en exclusief notariskosten en overdrachtsbelasting ( samen ongeveer 10 % vd koopprijs) en exclusief  voorraden.