Loading...

Rendabel melkveebedrijf 183 ha, 1.000.000 kg melkproduktie met akkerbouw; omgeving Romorantin, Dept Loir-et-Cher (41) Ref. JH 288

€ 1.878.000 exclusief

Omschrijving

Rendabel melkveebedrijf met een totale oppervlakte van 183 ha 60, waarvan 85 ha 40 in eigendom en ruim 98 ha in pacht.

Rodom de gebouwen kan er zo’n 20 ha beregend worden. Dit kan uitgebreid worden naar 40 ha.

Er is 4 ha gedraineerd.

Grond:

De gronden met her en der stenen zijn allemaal beploegbaar. Er is een goede verkaveling rondom de gebouwen.  9 ha Weiland voor het weiden van de melkkoeien.

Ligging percelen:

Behalve de 40 ha rond de gebouwen liggen de resterende percelen buiten het dorp. De grootste afstand tot een perceel bedraagt 8 km.

Bouwplan 2019:

30 ha tarwe, 36 ha zomergerst, 8 ha luzerne zaaizaad, 14 ha vlas, 50 ha snijmais, 18 ha luzerne, 15 ha grasland en 9 ha weiland.

Bedrijfsgebouwen:

Nagenoeg grenzend aan het woongedeelte bevindt zich in een gerenoveerde schuur van 130m² de melkstal met de 2 melkrobots DeLaval VMS (2014) die in verbinding staan met een open ligboxenstal van 1700 m². Deze stal is in 2008 gebouwd met een uitbreiding in 2017.

Er staan voor 117 melkkoeien  voerhekken en er zijn 94 ligplaatsen op rubberen matten (2019). Met behulp van een mestschuif wordt de mest afgevoerd richting een mestopslag .van 600 m3.

Als gevolg van een grote brand in 2010 zijn er 2 nieuwe hangars gebouwd met een oppervlakte van respectievelijk 390 m² en 180 m². De grootste hiervan dient als opslag voor materieel, de kleinere hangar  wordt gebruikt voor de opslag van hooi etc.

Daarnaast staat er nog een open schuur van 170 m² die gebruikt wordt voor de opslag van graan en verschillende krachtvoeders.

Plaats voor 1500 m3 kuilvoer.

Veestapel:

De veestapel bestaat uit 108 Prim’Holstein met een jaarlijkse produktie van 1.000.000 kg melk.

Er is geen jongvee aanwezig.

Materieel:

Er is een materieellijst op aanvraag beschikbaar.

De graanoogst wordt gedaan door een loonwerker, het hakselen en inkuilen  door een werktuigencooperatie (CUMA). De overige werkzaamheden worden door verkoper uitgevoerd.

Woning:

Het woonhuis (156 m²) verkeert in goede staat. Overal voorzien van dubbel glas; centrale verwar:ing op gasolie.

Indeling is als volgt:

Woonkamer met open haard, eetkamer met open keuken, bureau, badkamer, toilet, bijkeuken, 3 slaapkamers

Ondergrond gebouwen + woonhuis:  1 ha 12 a 50 ca.

Lokatie:

In het dorp  kunt u terecht voor de eerste levensbehoeften. In een vrij grote stad op 25 km vindt u alle voorzieningen.

Bedrijfstoeslagrechten:

Jaar 2020: ruim € 21.000,00

Overige info:

Op dit moment neemt de verkoper deel aan een methanisatieprojekt.

Het afkalven, kalveren en vaarzen  worden door een ander bedrijf gedaan. Daarna komen de afgekalfde vaarzen en koien weer terug op het bedrijf.

Vraagprijs:

De vraagprijs voor alle gebouwen, woonhuis, materieel, veestapel en 85 ha 40 bedraagt:

€ 1.878.000,00 exclusief voorraad, notariskosten en kosten makelaar.

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79