Rendabel melkveebedrijf , 121 ha, 1.528.000 kg melkproduktie, omgeving Roche sur Yonne in het departement Vendee (85) Ref. JH 312  

€ 1.200.000 excl. kosten, exl. voorraden

Omschrijving

Te Koop :

Melkvee bedrijf, met een totale oppervlakte van 121 ha, waarvan 6 ha in eigendom en rond de

115 ha in pacht. Ongeveer 20 ha gedraineerd en ongeveer 35 ha beregenbaar.

 

Grond:

Alle gronden zijn ploegbaar; een redelijke verkaveling. Lichte leemgrond met enkele stenen.

 

Ligging percelen:

Huis kavel van ongeveer 25 ha, en het verste perceel ligt op 1,5 km van het bedrijf.

Bouwplan 2021: Tarwe 30 ha, 20 ha weiland en ongeveer 70 ha snijmaîs en groenvoer.

 

Bedrijfsgebouwen :

Een ligboxenstal met een oppervlakte van 1990 m²: 2 Lely’s melkrobots, en  110 ligplaatsen.

Open loopstal (1650 m²)voor vaarzen en droogstaande koeien.

Gebouw (240m²)voor kalveren . Gebouw (990 m²)voor oplag hooi.

Gebouw (320 m²) voor opslag graan en  krachtvoer.  Mestoplag van 600 m²

Totale oppervlakte van silos, met betonnen muren 2750 m²

 

Tractoren en werktuigen:

Buiten de werkzaamheden die door de werktuigen cooperatie  worden gedaan, zijn op het bedrijf alles werktuigen om te zaaien, met uitzondering van maïs aanwezig.

Een materieellijst wordt op verzoek toegezonden.

 

Veestapel:

De veestapel uit 145 melkkoeien die gezamenlijk zorgen voor een jaarproduktie van 1.528.000 kg.

Daarnaast nog ongeveer 150 stuks jongvee.

 

Woning:

Op dit bedrijf is geen woning beschikbaar. In de direkte omgeving staan meerdere woningen te koop.

Het is een economisch sterke regio en er zijn goede verbindingen per auto.

Ha- premies :

Voor 2022 bedraagt de totale bedrijfspremie  31.500 €

Bijzonderheden:

De huidige exploitanten hebben rond de 80 ha in eigendom Zij willen die verpachten aan de koper.

Vraagprijs:

De koop omvat de bedrijfsgebouwen, installaties,  tractoren en werktuigen , 6 ha grond in eigendom en 115 ha grond op pachtcontracten , premierechten: Prijs € 1.200.000,-

Vraagprijs is excl aankoop- en notariskosten en exclusief voorraden en gewassen op het veld.

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79