Prachtig melkveebedrijf 131 ha. 900.000 kg melkproduktie, omgeving Sées, departement Orne (61) Ref. IVH 283

€ 1.900.000 Exclusief kosten

Omschrijving

Te koop:

Melkveebedrijf in regio “Normandie” , een regio met goede grond en een klimaat dat heel geschikt is voor melkveehouderij. Voor het verbouwen van granen, luzerne en snijmaïs is hier geen beregening nodig. Het bedrijf beschikt over moderne gebouwen met een mooie routing en de woning ligt mooi vrij gesitueerd ten opzichte van de bedrijfsgebouwen. Het bedrijf is gemakkelijk bereikbaar via de autoroute, vanaf Utrecht is de reistijd via Rouen minder dan 7 uur.

Grond :

Het bedrijf beschikt over 131 ha grond, waarvan minimaal 60 ha in eigendom kan worden verkregen. Het bouwplan voor 2020 is als volgt : Maïs 45 ha, tarwe 31 ha , luzerne 10 ha , tijdelijk grasland 22 ha. Daarnaast is er 23 ha blijvend grasland. De grondsoort is te beschrijven als leemgrond van wisselend zwaarte, maar goed bewerkbaar. Rond de bedrijfsgebouwen zijn de percelen glooiend, verder grotendeels vlak.

Ligging percelen.

Direct rond het bedrijf ligt 26 ha grond in gebruik als weiland. Gescheiden door een rustige landweg is er nog 12 ha aansluitend weiland en bouwland, te gebruiken voor beweiding jongvee – droge koeien of voor snijmais. Op afstand tussen 1 km en 3 km  liggen de rest van de kavels, samen groot 85 ha allen goed toegankelijk vanaf de openbare weg.  Er is maar 1 perceel op grote afstand; dit is 5 ha grasland op 13 km.

Bedrijfsgebouwen:

Het bedrijf beschikt over ruime gebouwen. Voor melkvee is er een ligboxenstal van 1850 m2 met 172 boxen. Opvallend in de stal zijn de 4 meter brede loopgangen met dichte vloeren en daarop 2 automatische zelfrijdende mestschuiven. De schuiven lossen in  een mestsilo van 2000 m3. De melkstal is een 2×4 open tandem voorzien van het Multilactor melksysteem ( zie Google). Naast het tanklokaal zijn strohokken voor jonge kalveren en Iglo’s voor de nuka’s .

Ouder jongvee is gehuisvest in het zelfde gebouw als de melkkoeien maar aan de andere zijde van de 85 m lange voergang in strohokken. Ook de droge koeien hebben hier stroruimtes. Alles wordt met camera gecontroleerd en via de koeherkenning is er ook een tochtigheidsdetectie.

Er zijn 4 grote opslagloodsen ( samen 2000 m2) voor berging van hooi en stro, voor machines en voorraden. In een van de loodsen is een prachtige werkplaats ingericht.

Veestapel:

In de koop zijn 120 stuks melkvee van het HF-ras met 90 stuks bijbehorend jongvee begrepen. Op het bedrijf wordt KI toegepast, en met hoogwaardige dekstieren gewerkt. Het betreft een Holstein veestapel van goede kwaliteit en een productie van  8500 melk/jaar.

Werktuigen:

Er is veel mechanisatie op dit bedrijf vanwege de huidige neventak loonwerk. Voor het voeren van het vee is er een Kuhn zelfrijdende voermengwagen met freessysteem. Er zijn 5 tractoren en machines voor akker- en weidebouw, grondverzet en transport. Er is een lijst met de aanwezige machines beschikbaar. Afhankelijk van de wensen van de koper kan er voor worden gekozen slechts een gedeelte van de mechanisatie over te nemen. Tractoren en machines zijn daarom niet in de vraagprijs van dit bedrijf opgenomen.

Woning:

 In de koopprijs begrepen is een statige vrijstaande dubbele woning begrepen ( samen 340 m2 woonoppervlakte). De hoofdwoning is gerenoveerd, verkeert in goede staat en kan direct bewoond worden. De tweede woning is nu in gebruik voor een andere neventak op dit bedrijf; het fokken van honden. Dit is een lucratieve bezigheid die bij belangstelling kan worden voortgezet. Maar deze ruimte kan ook weer als woongelegenheid worden gebruikt.

Locatie:

Dit bedrijf ligt op 20 km  van de stad Sées en 40 km van de grotere stad Alençon. Beide steden voorzien in voortgezet onderwijs, grote supermarkten en toegang tot de autoroute. Een groot dorp voor alle dagelijkse voorzieningen ligt op 10 km van het bedrijf. De afstand tot Utrecht bedraagt 630 km.

Bedrijfstoeslagrechten:

Het bedrijf beschikt over 131 ha-premierechten , alle bedrijfssubsidies samen bedragen € 36.000,- voor 2020

Overige info:

De waarde van dit bedrijf zit -naast de moderne bedrijfsgebouwen-  in de oppervlakte goede grond grotendeels te gebruiken voor akkerbouw. Verkopers gaan met pensioen en bieden hun bedrijf te koop aan.

Nu zijn er 2 winstgevende neventakken op het bedrijf. De loonwerktak verdwijnt van het bedrijf. De zoon van verkopers zet deze bedrijfstak op een andere locatie voort.

Het fokken van ( kleine) honden is nu een lucratieve bedrijfstak met enkele werkneemsters die kan worden overgenomen bij belangstelling. Anders wordt ook deze activiteit elders voorgezet. Deze activiteit is niet begrepen in de vraagprijs.

Vraagprijs voor:

Woning en tweede woning (elk 170 m2) , 60 Ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen, , veestapel,   pachtovername 71 ha, melkproductierecht, bedrijfstoeslagrechten: €  1.900.000 Excl. makelaarskosten. Exclusief notariskosten en excl. mechanisatie en voorraden.