Loading...

Melkveebedrijf 150 ha, omg. Châteaudun; dept. Loir et Cher (41) ref. IVH 240

€ 1.785.000 inclusief makelaarskosten

Omschrijving

Melkveebedrijf met akkerbouw, 150 ha, 1.150.000 L melkleveringsrecht      

Structuur
Het bedrijf heeft eenmansstructuur.

Grond
Totaal aantal hectares van het bedrijf is 150 ha; in eerste instantie worden deze als langdurige pacht aangeboden. Aankoop van 100ha in eigendom is bespreekbaar. De huiskavel bestaat uit 70 ha, in zijn geheel te beregenen en te beweiden. 10 Ha ligt aan de overkant van een rustige weg. Een blok van 17 ha ligt op 1 km afstand en de verste percelen liggen op 6km afstand van het bedrijf. Op dit bedrijf is op dit moment slechts 15 ha rond de gebouwen in gebruik als tijdelijk grasland ten behoeve van beperkt omweiden van de veestapel. De rest van de oppervlakte bestaat uit bouwland met een simpel Frans bouwplan; maïs, tarwe en koolzaad. De kwalitatief hoogstaande grondsoort is geschikt voor bijna alle teelten.

Er zijn twee beregeningsputten, een voorraadmeer en ondergrondse leidingen tbv de beregening. De grondsoort is middelzware klei/leemgrond, drainage is onontbeerlijk. Alle gronden zijn gedraineerd en zeer geschikt voor akkerbouw.

Bedrijfsgebouwen
De bedrijfsgebouwen zijn ruim en efficiënt. De melkveestal dateert uit het jaar 2000 (oppervlakte = 1875m²). Deze stal beschikt over 120 ingestrooide ligboxen (6 rijïg)  en een overdekte voergang. Melkstal = 2x 14 Boumatic ( 60 graden melkstal bj 2000) met automatische afname. De stapelbare mest wordt met de trekker weggeschoven naar de overdekte mestopslag 630m² met een gierbassin van 1000m3. De jongveestalling (720m²) is gekoppeld aan de koestal, huisvesting in strohokken. Droge koeien en vaarzen beschikken over een aansluitende stal (840m²). Verder is er een hoge hooi- stroloods van 630m². Het ruime erf voor de veestallen is verhard met beton, hier is ook ruim plaats voor de ingekuilde snijmaïs. De kleine kalfjes zitten hier eerst in individuele iglo’s, later in grote iglo’s.

Opslagruimten en werkplaats voor het akkerbouwgebeuren bevinden zich om een binnenplaats. Verdoemenswaardig is een materiaal loods houtbouw (240m²), een hoge graanopslagloods (150m²) met silo’s voor 200 ton graanopslag, een stortgat, vijzels en een drooginstallatie. Tegenover staat weer een originele schuur 270m² met een laadkade. In gebruik voor opslag en als garage. Achter deze binnenplaats staat nog een lange schuur en een nog ouder huisje. Economisch van geen waarde.

Veestapel
In de koop begrepen is een koppel van 120 HF koeien – van uitzonderlijk hoog genetisch niveau –  en ongeveer 140 stuks jongvee. Het vee staat ingeschreven bij de UPRA, en ze hebben reginaal en nationaal verschillende prijzen gewonnen.

Werktuigen
Een lijst van machines en werktuigen is op aanvraag beschikbaar,  2 verrijkers Manitou,  trekkers, materiaal voor grondbewerking, zaaien, kiepers, balenpers, voermengwagen, quad, klein materiaal werkplaats etc.

Woning
Naast de toegang tot het erf staat een goede vrijstaande woning. De indeling;  woonkamer, keuken, bureau, kleine en grotere slaapkamer; badkamer en wc; op de eerste verdieping 3 slaapkamers en een badkamer, wc. Centrale verwarming op diesel, een huis met genoeg ruimte en degelijk gebouwd, maar met Franse inrichting. Er zijn er nog twee “woningen” op het bedrijf die na grondige renovatie bewoonbaar kunnen zijn. 

Locatie
Het bedrijf ligt op 5 km van het dorpje met voorzieningen voor de dagelijkse benodigdheden en een basisschool. De schoolbus komt de kinderen op het erf ophalen. Het voorgezette onderwijs is op 19 km in de stad Châteaudun, daar zijn ook grote supermarkten, sportfaciliteiten, een ziekenhuis, bioscoop etc.

Bedrijfstoeslag
De totale bedrijfstoeslag voor dit bedrijf was in 2016 ongeveer € 45.000.

Overige informatie
Er zijn nu 2 goede werknemers in dienst. Die zijn bereid om te blijven werken op dit bedrijf, maar ook een ontslag zal geen problemen opleveren. Dit bedrijf beschikt voor Franse begrippen over een groot melkleveringsrecht en een top veestapel. Ondanks de leeftijd van de huidige pensioengerechtigde boer is het bedrijf absoluut in zeer goede staat. Een bedrijf dat met relatief weinig moeite met een hoog rendement kan worden voortgezet.

Vraagprijs
Bedrijfsgebouwen op 4 ha grond; woonhuis; veestapel; materiaal; drainage en pachtoverdracht over 150 ha en de bedrijfstoeslagrechten:
1.785.000 (inclusief netto makelaarskosten, excl notariskosten en voorraden)

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79

Locatie