Loading...

Modern melkveebedrijf met 115 ha land en 875.000 kg leveringsrecht, Omgeving Le Mans, dept Sarthe (72)

€ 886.000 exclusief

Omschrijving

Omschrijving:

Een melkveebedrijf met een efficiënte, vrij nieuwe stalling voor melkvee, een traditionele woning met zwembad in goede staat en een aantal traditionele schuren . De gebouwen plus ruime ondergrond worden in eigendom verkregen. Bij dit object behoort 115 ha goede landbouwgrond dat in langlopende pacht wordt aangeboden. De grondsoort is wisselend , maar het valt te omschrijven als weinig droogtegevoelig , goed bewerkbare klei/leemgronden zonder stenen. Zeer geschikt voor maïsteelt (zonder irrigatie mogelijk).

Verkaveling en bouwplan:

Rond de boerderij ligt aansluitend 50 ha land. De overige 65 ha ligt in meerdere percelen binnen een straal van 1 km . Slechts 3 ha ligt wat verder weg. Kortom ; de verkaveling is uitstekend.

Het bouwplan voor 2019 bestaat uit  : 5 ha luzerne, 28 ha snijmas en 82 ha tijdelijk en blijvend grasland.

Er is een melkleveringscontract met zuivelverwerker Bel van 875.000 kg melk /jaar. Vorig jaar is dit ook daadwerkelijk geleverd.

Werktuigen en tractoren:

In de koop begrepen tractoren/werktuigen:  Dit bedrijf heeft een aantal basis werktuigen en enkele tractoren redelijk op leeftijd. De waarde van het machinepark is beperkt , een lijst is beschikbaar.

Bedrijfsgebouwen en veestapel :

Dit bedrijf beschikt over een vrij recente , goed geventileerde ligboxenstal met 120 ruime en hoge  ligboxen, voorzien van koe matrassen, hoge opstap en knieboom. De brede loopgangen hebben dichte vloeren voorzien van automatische hydraulische mestschuiven. De mestschuiven lossen in een verzamelput achter de stal , en van daaruit wordt de mest overgepompt naar een betonnen mestsilo van 2000 m3 . De melkkoeien worden gemolken door 2 Merlin melkrobots uit 2009. De melkveestapel bestaat uit 120 zwartbonte FH koeien van goed niveau . De koeien krijgen in de zomer weidegang.

De ligboxenstal is in 2 gedeelten geconstrueerd, in 2009 is de stal vergroot bij de introductie van automatisch melken. Aan de “robot zijde” is de stal voorzien van elektrisch verstelbaar windbreek gaas. In het oudere gedeelte is de wand voorzien van space boarding.  Enkele jaren geleden is er ruimte bijgebouwd met  ingestrooide ruimten voor hoog drachtige koeien en voor individuele huisvesting.

Jonge vaarskalveren voor de fokkerij worden verkocht aan een opfokbedrijf en 2 jaar later als hoog drachtige vaars teruggekocht. De keuze voor dit systeem werkt arbeidsbesparend en heeft de bouwkosten beperkt.

De woning:

De woning ( 220 m2 ) is een ruime traditionele woning in goede staat met gelijkvloers: eetkeuken, grote woonkamer met open haard, slaapkamer en badkamer. Op de etage zijn er nog 4 slaapkamers en een toilet. De woning wordt verwarmd met CV die naar keuze olie of hout verstookt. Nabij de woning ligt een mooi zwembad , voorzien van een afdeksysteem en verwarmd met een warmtepomp. Rondom een leuk erf staan diverse traditionele gebouwen , zodanig dat er een leuk erf ontstaat. De veestal staat aan de overzijde van de toegangsweg . Zo is er sprake van een mooie scheiding van bedrijf en privé.

Bedrijfspremie:

Jaarlijkse subsidie bedraagt in 2018 ong. € 33.000,-

Algemeen:

Dit bedrijf heeft een neventak met pluimvee voor eieren , vlees en huisverkoop voor beide producten. Deze activiteit kan worden voortgezet of kan gewoon worden beëindigd.

Op korte afstand, ong. 2 km, bevindt zich een groot dorp voor de eerste levensbehoeften. Op 2 en 8 km  is er een kleine stad met voorzieningen als supermarkt/ restaurants , dokters, landbouwmechanisatie etc. Op 15 km bevindt zich de grote stad Le Mans . Deze stad is heel goed met de auto bereikbaar vanuit Nederland zonder Parijs te hoeven passeren. Ook de treinverbindingen zijn goed met intercity’s en een TGV station.

Vraagprijs:

Bedrijfsgebouwen en woning met zwembad op ondergrond, werktuigen , veestapel, 2 melkrobots Merlin , pachtovername 115 ha, leverings- en subsidierechten , kleine neventak pluimvee.

€ 886.000,- excl. makelaarskosten, excl. notariskosten en exclusief voorraden ( afhankelijk van moment overname ong. € 50.000,0)

Indien gewenst kan worden gesproken over aankoop van grond in eigendom.

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79