Loading...

Melkveebedrijf BIO, 150 ha omgeving Cosne sur Loire, departement Nièvre (58); Ref. IVH 272

€ 1.300.000 exclusief

Omschrijving

ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT

Omschrijving

Een prachtig, zeer goed onderhouden en proper melkveebedrijf met een vrije ligging in een fraai landschap. Voorzien van ligboxenstal en frisse stallen voor jongvee. De bedrijfsvorm is een man/vrouw maatschap en er is een werknemer op het bedrijf. De gehele huiskavel van 130 ha is eigendomsgrond en zit in de koop begrepen. Het bedrijf is 10 jaar biologisch en dat pakt financieel goed uit op dit bedrijf.  De huidige eigenaren hebben geen opvolging en gaan met pensioen. Er is een melkleveringscontract voor 570.000 kg bij Biolait. Er is nog een activiteit op dit bedrijf : Een 2e woning wordt verhuurd als vakantiewoning voor 6 personen.

Grond:

De huiskavel beslaat 130 ha , hiervan is 113ha cultuurgrond . De 17 ha overige grond bestaat uit enkele bosperceeltjes aan de buitengrens , een meertje met een park nabij de woning en uit erf / ondergrond gebouwen.  De graaspercelen en akkerbouwpercelen liggen in een cirkel rond de gebouwen, ideaal voor de beweiding.  De andere 20 ha cultuurgrond wordt gepacht en ligt in meerdere percelen maar aaneengesloten op 7 km. Deze percelen worden gebruikt als bouwland en voor beweiding jongvee. Van alle 133 ha cultuurgrond , is 15 ha in gebruik als blijvend grasland, 34 ha als bouwland ( tarwe en maïs) en de resterend 84 ha is tijdelijk grasland. Het bouwland rouleert over de ploegbare oppervlakte = ruim 100 ha. De grondsoort is lichte kleigrond. De percelen  zijn glooiend,  groot en het betreft goed onderhouden land , vrijwel zonder onkruid .

Bedrijfsgebouwen:

De ligboxenstal voor melkvee is een half open kapschuur met goede ventilatie. De stal bevat 78 dik ingestrooide ligboxen . Tussen de voergang en de stal is een verhoogde voergoot geconstrueerd, die met de voermengwagen wordt gevuld.;  De voergangen worden mechanisch geschoven . De mest belandt dan in een nieuw gebouwde overdekte mestopslag.  De opslagcapaciteit voldoet aan de milieu-eisen en bedraagt voor de huidige veestapel van 150 dieren minstens 6 maanden. .

De melkstal is een 2 x 5 De Laval – type Harmonie,  visgraat met automatische afname. De melktank van 8.000 ltr is in eigendom, dus in de koop begrepen.

Voor het jongvee tot 6 maanden is er een verbouwde traditionele schuur met veel inhoud en mooie ingestrooide hokken voor 40 kalveren. In het verlengde van de schuur bevindt zich verder een werkplaats ,graanopslag met pletter , een garage, een kantine en een kleine werktuigenloods. Het oudere jongvee staat in een aparte kapschuur met ruime strohokken voor 60 dieren. Alle strohokken kunnen gemakkelijk mechanisch worden uitgemest.

Daarnaast is er nog een dubbele kapschuur voor opslag werktuigen aan de voorzijde en opslag hooi- en stro aan de achterzijde.

Gras wordt ingekuild in 4 sleufsilo’s die zich op het erf bevinden.

Het erf is mooi ruim opgezet en is gedeeltelijk met beton, en gedeeltelijk met steenslag verhard. De routing op dit bedrijf is mooi doordacht.

Veestapel :

De veestapel bestaat uit 75 degelijke melkkoeien , voornamelijk MB kruislingen.. Een inseminator van de coöperatie maakt de stierkeuze waarbij hij zich beperkt tot de fokstierrietjes die de boer in zijn eigen stikstofvat heeft opgeslagen. Voor de betere melkkoeien wordt gesekst sperma gebruikt , voor de overige koeien wordt een stier van een vleesras gekozen. De gemiddelde productie van de melkkoeien bedraagt ongeveer 7.000 kg melk per koe/jaar op basis van bio bedrijfsvoering. Er worden aan het rantsoen maisbrok en mineralen toegevoegd.

De gemiddeld uitbetaalde bio-melkprijs over 2018 bedroeg 47 cent/liter.

Werktuigen en tractoren:

In de verkoop begrepen zijn 4 tractoren van het merk Case , van 90 tm 165 pk. Er is een verreiker om de voermengwagen te vullen en de strohokken te legen. Er zijn werktuigen voor de weidebouw: maaiers , schudder , hark en ronde balenpers , wikkelaar , stroblazer, mestverspreider, giertank . Voor de akkerbouw zijn er alle benodigde machines voor grondbewerking en zaaibedbereiding , zaaimachines en voor transport. Voor het voeren is er de voermengwagen en een opraapwagen voor vers gras.  Het zijn keurig onderhouden machines , meest van recente datum.  Er wordt voor het mais hakselen en combinen een beroep gedaan op de loonwerker. Het bedrijf is zwaar gemechaniseerd , alles zit in de vraagprijs begrepen. Omdat niet iedereen zelf alle werkzaamheden wil uitvoeren is dit een punt van aandacht bij onderhandelingen.

De woningen: 

Op het erf staat een mooie hoofdwoning (150 m2) en een even mooie 2e woning (100m2) in gebruik voor verhuur als vakantiewoning ( gîte).  De hoofdwoning bestaat uit een aparte woonkeuken en een ruime woonkamer, met openslaande deuren naar een terras met mooi uitzicht. Verder zijn er gelijkvloers 2 slaapkamers en een badkamer. Vanaf het bedrijf is er toegang via een bijkeuken. Het huis ziet er netjes uit; op de vloeren van de  beneden verdieping zijn betegeld. Op de eerste etage  zijn er 3 slaapkamers en een badkamer. De woning is direct bewoonbaar , maar kan natuurlijk naar eigen smaak worden aangepast.

De vakantiewoning is ingericht voor 6 personen en is in feite een familiewoning. Met entree , salon met open keuken , 3 ruime slaapkamers , badkamer met douche , bad en wc, plus nog een apart toilet. De verhuuropbrengst op jaarbasis bedraagt € € 8.000.

Er is een nieuwe centrale verwarming op hout voor de hoofdwoning , en centrale verwarmingsop hout of op dieselolie voor de vakantiewoning.

Locatie:

Er ligt een dorp zonder voorzieningen op 2 km afstand ligt een groot dorp met de volgende voorzieningen ; supermarkten , maison de santé waar meerdere huisartsen en overige gezondheidsmedewerkers actief zijn , basisschool en voortgezet onderwijs , veearts , garages en een landbouwmechanisatie bedrijf. Een hospitaal is er in Cosne op 20 km afstand .Verbinding met Nederland gaat gemakkelijk via de autoroute, de oprit ligt op 10 km afstand. Naar Parijs is de afstand 150 km , naar Utrecht is het 650 km.

Bedrijfspremie:

De jaarlijkse subsidies bedroegen in 2018     € 39.000 Ha premie plus € 12.000 bio premie.

Vraagprijs:

De vraagprijs voor : 2 Woningen , bedrijfsgebouwen , 130 ha grond in eigendom, mechanisatie, veestapel, pachtovername van 20 ha, leveringsrecht bio-melk, betalingsrechten voor 133 ha = € 1.300.000

-Vraagprijs is excl notaris -en makelaarskosten en excl voorraden.

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-238 75 43 98