Loading...

Melkveebedrijf op 158 ha met 624.000 kg melkproduktie, omgeving Moulins, dep. Allier(03) Ref. IVH-277

€ 700.000 exclusief

Omschrijving

 

Omschrijving

Een mooi gelegen melkveehouderij met akkerbouw, in goede en met een geheel vrije ligging. Voorzien van vrijloop strostal voor melkvee en jongvee. De gehele oppervlakte bedraagt 158 ha ligt aan 1 blok. 150 Ha landbouwgrond wordt gepacht van 1 eigenaar. Er is 8 ha grond in eigendom waarvan 3 ha erf en ondergrond voor bedrijfsgebouwen en woningen.

Er is een melkleveringscontract voor 624.000 kg bij zuivelfabriek Rians. Dit leveringsrecht wordt verhoogd als er sprake is van een jonge boereninstallatie.

Er is een aanliggende hoofdwoning en een 2e woning op het erf.

De huidige 2 vennoten zijn broers, zij hebben geen opvolging en de oudste broer gaat met pensioen.

Grond:

De grond is uiterst efficiënt verkaveld, er is 1 blok van 158 ha. De graaspercelen van 40 ha liggen rond de gebouwen, ideaal voor de beweiding van melkvee. Deze overige percelen worden gebruikt als bouwland en voor beweiding jongvee. Van de 155 ha cultuurgrond, is 46 ha in gebruik als blijvend grasland, 65 ha als bouwland ( 15 ha tarwe en 50 maïs) en de resterende 47 ha is tijdelijk grasland. Dit bedrijf ligt naast de rivier de Allier, de grondsoort varieert van zanderig (langs de rivier) tot lichte kleigrond. De percelen zijn relatief vlak, groot en het betreft gemakkelijk te bewerken land, daardoor ook geschikt voor voorjaars inzaai.

Enkele percelen (= max. 50 ha) nabij de rivier kunnen in de winter onder water lopen als de rivier buiten zijn oevers treedt. Voor grasland is dit totaal geen probleem , bij bouwland is de inzaai voor deze percelen pas in het voorjaar, bijv. met snijmaïs. Gronden met lagere ligging zijn gedraineerd ( ong. 50 ha), en op ong. 60 ha kan worden beregend. Er is vergunning om water te pompen rechtstreeks uit de rivier de Allier.

Bedrijfsgebouwen:

De vrijloop strostal ( 1.800 m2) uit 2001 voor melkvee en jongvee heeft een centrale voergang. De stal heeft mestputten met roosters achter het voerhek en een ingestrooide ligruimte voor de melkkoeien. Aan de zijde van de melkstal zijn er 70 vreetplaatsen aan het voerhek en de ligruimte is geschikt voor 80 melkkoeien. Aan de overzijde van de voergang zijn er 27 vreetplaatsen voor pinken en vaarzen en 16 plaatsen voor droge koeien en kalfvaarzen. Het vee wordt met een voermengwagen gevoerd. Melkkoeien kunnen qua voeding individueel worden bijgestuurd, er zijn 3 krachtvoerboxen. De vaste mest wordt op een buitenplaat opgeslagen en vast op de voor maïs bestemde percelen De melkstal is een zij aan zij melkstal met afname en snelwissel 1 x 14 van het merk Kristensen. Melk wordt gekoeld en opgeslagen in een gehuurde melktank.

Voor het jongvee tot 6 maanden is er een oudere hangar met ingestrooide hokken voor 30 kalveren en pinken. Een andere hangar dient voor werkplaats en werktuigenloods. Het oudere jongvee staat in een aparte kapschuur met ruime strohokken voor 60 dieren. Alle strohokken kunnen mechanisch worden uitgemest. Daarnaast is er kapschuur voor opslag hooi- en stro.

Gras en snijmais worden ingekuild in 3 sleufsilo’s die zich op het erf bevinden.

Het erf is mooi ruim opgezet, maar nu nog onvoldoende verhard. De routing op dit bedrijf is ideaal en de hoofdwoning ligt mooi afgescheiden van het bedrijfsterrein.

Veestapel:

De veestapel bestaat uit 70 melkkoeien ,van het ras Holstein.  Voor de betere melkkoeien wordt kunstmatige inseminatie met gesekst sperma gebruikt, voor de overige koeien wordt een stier van een vleesras gekozen. De gemiddelde productie van de melkkoeien bedraagt ongeveer 8.500 kg melk per koe/jaar. Het aantal stuks jongvee tussen 1 en 2 jaar bedraagt ongeveer 20 stuks en er worden jaarlijks 20 fokkalveren aangehouden.

Werktuigen en tractoren:

Dit bedrijf kiest voor mechanisatie in samenwerking met een Cuma. Dit is een werktuigencoöperatie waar men de beschikking heeft over machines met een grote capaciteit. Voor oogstwerkzaamheden wordt de loonwerker ingeschakeld. In de verkoop begrepen is een recente tractor met voorlader, een voermengwagen/stroblazer 16 m3 (2018). Verder wat machines voor de weidebouw; maaier, hooischudder. Voor de akkerbouw zijn er machines voor grondbewerking en mais zaaien, veldspuit, kieper en een transportplateau. Voor beregening zijn er 2 pompen, ondergrondse aanvoer leidingen, een pivot voor 26 ha en 3 beregeningshaspels.

De woningen: 

Vlak naast het erf staat op eigen terrein van 1 ha de hoofdwoning (100 m2) in goede staat met een bijbehorend geheel te renoveren schuur. De woning bestaat uit keuken, zitkamer en 3 slaapkamers. Op het erf bevindt zich een 2e woning (120m2) met eveneens keuken, zitkamer en 3 slaapkamers. Beide woningen worden verwarmd met een cv op diesel en door sfeervolle houtkachels, zijn voorzien van dubbele beglazing en geïsoleerd.

Locatie:

Er ligt een dorp zonder voorzieningen op 2 km, afstand naar een groot dorp met de dagelijkse voorzieningen en basisschool bedraagt 5 km. Op 10 km bevindt zich een kleine stad en op 20 km afstand de grote stad Moulins.. Vanaf  Parijs is de afstand 300 km, vanaf Utrecht is het 750 km en 8 uur reistijd.

Bedrijfspremie en pacht:

De jaarlijkse bedrijfspremies: In 2019 ong. € 45.000,–

De jaarlijkse pacht voor 150 ha bedraagt € 13.000,–

Vraagprijs:

De vraagprijs voor : 2 Woningen , bedrijfsgebouwen , 7 ha grond in eigendom, mechanisatie, veestapel, pachtovername van 150 ha, leveringsrecht melk, betalingsrechten voor 155 ha = € 700.000,- netto

Vraagprijs is dus excl. notaris -en makelaarskosten en excl. voorraden.

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-238 75 43 98