Melkveebedrijf met varkenshouderij, 53 ha land en 607.000 kg leveringsrecht; omgeving Argentan, dept. Orne (61) Ref. IVH263

€ 1.115.000 exclusief

Omschrijving

Omschrijving:

Een veebedrijf met ligboxenstal uit 1991 voor melkvee, een varkenshouderij met 150 zeugen en 1200 mestvarkens, een traditionele woning in goede staat en een aantal traditionele schuren. De gebouwen plus ruime ondergrond worden in eigendom verkregen. Bij dit object behoort 50 ha prima en ideaal verkavelde landbouwgrond dat in langlopende pacht wordt aangeboden.   De grondsoort valt te omschrijven als vrijwel vlakke, goed bewerkbare leemgronden zonder stenen. Zeer geschikt voor maïsteelt .

Verkaveling en bouwplan:

De totale oppervlakte beteelbare grond van 50 ha land ligt aansluitend rond de boerderij. De melkkoeien kunnen optimaal worden beweid . Kortom ; de verkaveling is ideaal . Alle grond is geschikt voor akkerbouw. Snijmais levert ( zonder beregening) een opbrengst van 13 ton ds/ha. Uiteraard wordt varkensmest benut bij de maïsteelt.

Het bouwplan voor 2019 bestaat uit : 16 ha snijmaïs en 34 ha tijdelijk grasland.

Er is een melkleveringscontract voor  607.000 kg melk /jaar.

Werktuigen en tractoren:

In de koop begrepen tractoren/werktuigen:  Dit bedrijf heeft werktuigen voor voeren , weidebouw en zaaibedbereiding en 2 tractoren JD in prima conditie . Een lijst van de werktuigen en tractoren is beschikbaar.

Bedrijfsgebouwen en veestapel :

Dit bedrijf beschikt over een ruime ligboxenstal uit 1991 met 70 ligboxen voor melkvee. De stal is voorzien van een centrale voergang ,met alle melkkoeien aan een zijde achter de melkstal en jongvee aan de andere zijde . De jonge dieren zijn in strohokken gehuisvest . De ligboxen voor melkvee zijn voorzien van koe matrassen. De ruime loopgangen hebben dichte vloeren voorzien van rubbermatten en van automatische hydraulische mestschuiven. De mestschuiven lossen in een verzamelput achter de stal , en van daaruit wordt de mest overgepompt naar een van de 3 betonnen mestsilo’s van elk 1000 m3 . De melkkoeien worden gemolken in een 2×10 swing-over melkstal uit 2015. De melkveestapel bestaat uit 65 zwartbonte HF koeien van hoog genetisch niveau . Het productieniveau ligt boven de 9.000 kg melk /koe/jaar. Er is veel nadruk gelegd op het verkrijgen van een hoge gezondheidsstatus melkvee. Ruwvoeropslag is er in 5 betonnen sleufsilo’s aansluitend aan het erf met betonverharding. Voor stro , hooi en werktuigen berging is er een kapschuur.

Varkenshouderij:

Het bedrijf is volledig ingericht voor het houden van 150 zeugen en van 1.200 vleesvarkens. Jaarlijks worden er 3.500 vleesvarkens afgeleverd aan de slachterij. Ook bij deze bedrijfstak is steeds gestreefd naar de hoogste gezondheid status.

De woning:

De woning is een ruime traditionele woning in goede staat met gelijkvloers: eetkeuken, grote woonkamer, slaapkamer en badkamer. Op de etage zijn er nog 4 slaapkamers. De woning wordt verwarmd met CV olie. Rondom een privé erf staan diverse traditionele gebouwen die dienst doen voor opslag , garage en hobby.

Bedrijfspremie:

Jaarlijkse ha premies  bedragen op dit bedrijf ong. € 23.000,-

Algemeen:

Dit bedrijf heeft twee bedrijfstakken ,er werken 2 gebroeders samen , maar de een is verantwoordelijk voor de koeien en de ander voor de varkens .Een broer woont op het erf , de ander in het dorp. Beide gebroeders gaan met pensioen, maar verklaren zich bereid opvolgers bij de overname minstens een jaar bij te staan.

De 2 bedrijfstakken zijn op hetzelfde erf gehuisvest , maar toch is er een mooie scheiding tussen de bedrijfsgebouwen.  Deze boerderij kan door 2 ondernemers op de bestaande manier worden voortgezet . Er is geen mestprobleem, de mest wordt opgehaald door akkerbouwers in de omgeving die ook nog voor de mest betalen.

De varkenshouderij kan ook worden beëindigd. Voor de melkveehouderij is met een lage investering uitbreiding mogelijk. Met alleen de melkveehouderij lijkt ook een rendabele exploitatie mogelijk. Er is op dit uitdagende bedrijf zicht op een belangrijke oppervlakte uitbreiding. Een buurman met melkvee nadert de pensioenleeftijd en er kan worden gesproken over aankoop of pacht van zijn 70 ha land die volkomen aansluit bij de mooie kavel van verkopers.

Ligging:

Op korte afstand, ong. 1 km, bevindt zich een groot dorp voor de eerste levensbehoeften. Op 7 km  is er een groter dorp met voorzieningen als supermarkt/ restaurants , dokter, landbouwmechanisatie etc. Op 25 km bevindt zich de grote stad Alençon . Deze stad ligt aan de autoroute en is heel goed met de auto bereikbaar vanuit Nederland zonder Parijs te hoeven passeren.

Vraagprijs:

Bedrijfsgebouwen en woning op 3 ha ondergrond, werktuigen , rundveestapel , 2 x 10 swing-over melkstal , langlopend pachtcontract 52 ha, leverings- en subsidierechten , gebouwen en inrichting varkenshouderij , ruwvoer en mestopslagen : € 1.115.000,- excl. makelaarskosten, excl. notariskosten en exclusief voorraden ( afhankelijk van moment overname ong. € 35.000)

Indien uitdrukkelijk gewenst, kan worden gesproken over ( gedeeltelijke) aankoop van grond in eigendom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79