Melkveebedrijf met akkerbouw omgeving Valençay, departement Indre (36)met een melkreferentie van ruim 1.200.000 liter melk en ca 152 ha. Ref. IVH 305

€ 850.000

Omschrijving

 Algemeen:

Alle onroerende zaken, nl. grond, woonhuis en bedrijfsgebouwen worden aangeboden in langdurige pacht, dit houdt ook in dat er een eerste kooprecht is mocht er ooit verkocht worden. Alle roerende zaken worden ter overname aangeboden.

Momenteel wordt het bedrijf gerund door 2 broers , die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en een vaste werknemer, die eventueel overgenomen kan worden.

Grond:

Het bedrijf beschikt over ca. 152 ha grond, gelegen binnen een straal van 800 meter rondom het bedrijf. De grondsoort is matig diepe kalkrijke kleigrond, goed onderhouden en 85 ha. is gedraineerd. Geen beregeningsvoorzieningen. Goede rendementen mais, gras en graangewassen.

Bedrijfsgebouwen:

De bedrijfsgebouwen zijn arbeidsvriendelijk en ruim opgezet. De jongste kalveren zijn gehuisvest in een tunnelstal, met daarin zowel individuele als groepshuisvesting. Voor het jongvee zijn twee aaneengesloten potstallen met verharde uitloop naar buiten aanwezig, wat het doorschuiven van de leeftijdsgroepen vereenvoudigd.

Het melkvee is gehuisvest in een compact opgezette, goed geventileerde 2 rij-ige ligboxenstal, met 95 ligboxen. De stal is uitgerust met 2 Lely A4 melkrobots (2012), een voerband en dichte vloeren met een spoelsysteem (hydro-curage). Het spoelwater met de mest wordt opgevangen in een bassin, via een mestscheider wordt de vloeibare fractie hergebruikt.

Tussen de huisvesting van het jongvee en het melkvee is een ruime strooistal voor de droge koeien en kalfkoeien en -vaarzen, met toegang tot de melkrobot.

Voor de ruwvoeropslag zijn 4 sleufsilo’s aanwezig, voor krachtvoer 3 bulksilo’s en een tweetal voor de graanopslag.

Aan de overzijde van de toegangsweg is nog een grote kapschuur aanwezig voor de opslag van voer en materiaal.

De gebouwen en de mestopslag voldoen aan de milieunormen.

Veestapel:

Op het bedrijf is een hoogproductieve HF-veestapel aanwezig. De opfok van het jongvee krijgt veel aandacht, waardoor de meeste vaarzen rond 24 maanden in goede conditie afkalven. De gemiddelde productie ligt de afgelopen jaren op ruim 10.000 kg melk (geleverd).

Werktuigen:

Het machinepark in eigendom is zeer compleet, zowel voor de melkvee- als voor de akkerbouwtak.

Voor het overige wordt gebruik gemaakt van meerdere werktuigen coöperaties (CUMA’s). Een uitgebreide lijst met materialen is aanwezig.

Woning:

Bij het bedrijf hoort een vleugel van het “kasteel’ van de eigenaar, die is ingericht als ruime, maar eenvoudige woning. Het kasteel zelf dient als tweede woning voor de eigenaar; en is keurig onderhouden.

 

Ligging:

De boerderij is vrij gelegen op een mooie locatie. Afgezien van het “kasteel” van de eigenaar zijn er geen buren binnen een straal van 450 meter.

Op 5 km afstand ligt een dorpje met bakker, dorpswinkel, restaurant, kleuter- en basisschool

Op 10 en 15 kilometer  twee grotere plaatsen met alle voorzieningen en voortgezet onderwijs, er is een bushalte voor de schoolbus vlakbij de boerderij.

Goed bereikbaar via autoweg A20 , afstand vanaf Utrecht is 700 km.

Financiële cijfers en opmerkingen:

De bedrijfsresultaten zijn prima, het gemiddelde bruto resultaat over de afgelopen 4 jaar bedraagt €175.000,-.

Dit bedrijf biedt kansen aan starters om met relatief weinig eigen financiële middelen op een volwaardig agrarisch bedrijf van start te gaan.

Vraagprijs:

Voor de veestapel, materiaal (inclusief melkrobots), pachtovername, melkproductierecht en bedrijfstoeslagrechten: € 850.000,–

Exclusief bemiddelingskosten 5%, notariskosten en voorraden.

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79