Melkveebedrijf met akkerbouw 203 ha , 1.500.000 kg melkproduktie ,  omgeving Challans , dept. Vendée (85).   Ref: IVH-316  

€ 1.600.000

Omschrijving

Te koop:

Melkveebedrijf, met akkerbouwtak. De bedrijfsgebouwen en woonhuis op  ong 3 ha in eigendom.

In de vraagprijs begrepen is de overname van ong. 103 ha beteelbare cultuurgrond in eigendom en 100 ha beteelbare cultuurgrond op langlopend pachtcontract , de aankoop van 40 ha nu gepacht land is in ver gevorderd stadium.

 Grond :

Er zijn veel percelen direct rond de gebouwen.  Nu wordt in rotatie 140 ha gebruikt voor beweiding van melkvee en jongvee. Op verzoek is er een kaart van de percelen op te vragen.

De cultuurgrond bestaat overwegend uit leemgronden van lichte tot middelzware kwaliteit . De draagkracht en de natuurlijke drainage van de grond is prima zodat droge koeien en pinken jaarrond buiten lopen. De oppervlakte cultuurgrond is bijna geheel ploegbaar.

Het bouwplan voor 2023  :  63 ha (snij)maïs, 30 ha wintertarwe, 10 ha veldbonen en 75 ha tijdelijk en  25 ha permanent grasland , 27 ha is gedraineerd. Het tijdelijke grasland wordt ingezaaid met gras/klaver mengsel. Dat levert een besparing op kunstmest en extra premies op.

De pachtprijs bedraagt € 160/ha/jaar

Ligging percelen:

Van de 203 ha cultuurgrond ligt 153 ha rondom het bedrijf , waarvan 53 ha direct aansluitend aan de bedrijfsgebouwen .  De hele huiskavel is beweidbaar, want op enkele tussenliggende landweggetjes is nauwelijks verkeer.

Van de overige percelen ligt 40 ha op 1,5 km en een groot perceel van 10 ha op 2,5 km .

Bedrijfsgebouwen:

Een grote 3-rijige ligboxen stal van 2700 m² met 150 ligboxen heeft de voergang aan de buitenkant. Deze stal is in drie gedeelten gebouwd , het eerste deel in 1990 , het vlg deel in 2000 en het laatste deel met 50 ligboxen in 2015. De stal is voorzien van dichte looppaden voorzien van automatische mestschuiven. In 2015 is de stal aangepast aan de milieueisen door de aanleg van een mestbassin van 3.000 m3 voor mengmest en een bassin van 1.000 m3 voor afvalwater. De mestschuiven lozen direct in het grootste bassin. Spoelwater wordt in het kleinste bassin gepompt. . De ligboxen zijn in 2015 voorzien van koematrassen. De ligplaatsen worden iedere melkbeurt licht ingestrooid met houtzaagsel. Voor jongvee, kalfkoeien en opslag van voer, machines en materialen zijn verschillende gedateerde gebouwen beschikbaar. Voor silage opslag zijn er sleufsilo’s op het erf. Het erf is voldoende verhard met steenslag .

Er is een tweede site op 500m waar nog wat gebouwen staan voor extra  voeropslag en eventueel wat jongvee. Hier bevindt zich ook een eigen meer van 1.000 m3 .

De veestapel:

De 150 HF melkkoeien worden gemolken in een 2x 10 zij aan zij melkstal met snelwissel-systeem. De veestapel heeft door gericht gebruik van KI een goede genetische aanleg voor melkproduktie . De melkproduktie ligt op 9.000 ltr / koe /jaar. De koeien krijgen een TMR rantsoen met veel producten van eigen bedrijf.  Er worden alleen koolzaadschroot en mineralen aangekocht tbv het rantsoen. Er zijn 100 stuks jongvee aanwezig.

De melk wordt geleverd aan Agrial en in deze streek is er een “AOP Beurre Charentes-Poitou”, waardoor er een extra uitbetaling is op de melk die onder voorwaarden is geproduceerd.

Werktuigen:

In de koop begrepen zijn 3 tractoren van 80 tot 120 pk , werktuigen voor ploegen en zaaibedbereiding en graan zaaien. Specifieke werktuigen worden gehuurd van een werktuigen coöperatie ( CUMA)

Een loonwerker verzorgt het hakselen van het gras en van de snijmaïs. Transport wordt georganiseerd samen met buren.

Een lijst van het beschikbare materieel is op aanvraag beschikbaar.

Woning:

In de koop begrepen is een ruime vrijstaande woning van ca 180 m² (met een gelijkvloerse woonlaag)  bij de toegang tot het bedrijf .

Indeling ; Entree, woonkamer met open keuken en voorzien van een houtkachel,  toilet,

4 ruime slaapkamers en een eenvoudige badkamer .

De woning verkeert in goede staat maar moet worden opgefrist.

Naast 203 ha cultuurgrond is er ook 3 ha bos waardoor de houtverwarming gestookt wordt met hout van eigen bedrijf.

Bedrijfssubsidie:

De jaarlijkse subsidie bedraagt afhankelijk van het bouwplan rond € 45.000,-

Lokatie:

Het bedrijf ligt vrijstaand in een vlakke agrarische regio, de infrastructuur is aanwezig voor zowel melkveehouderij als akkerbouw.

Het dichts nabije stadje is op 9 km, daar vind je de eerste levensbenodigdheden, alsmede een supermarkt , basisonderwijs, een veterinaire kliniek , doctoren en restaurants.

Op 15 km ligt de stad Challans met ziekenhuis en alle voorzieningen die bij een grotere stad horen.

Op een afstand van 30 km is de Atlantische kust en het bedrijf ligt  op 900 km vanaf Utrecht.

Vraagprijs voor:

De woning en bedrijfsgebouwen op 3 ha ondergrond, 103 ha cultuurgrond en 3 ha bos in eigendom , tractoren en werktuigen, de veestapel ,leverings- ,pacht- ,en toeslagrechten : € 1.600.000 . Exclusief aankoopkosten en excl voorraden.

OPTIES:

Indien gewenst kan 40 ha van de totale oppervlakte extra op korte termijn in eigendom worden aangekocht. Het bedrijf kan ook met minder eigen grond worden aangekocht als dat de koper financieel beter past. Eerst grond pachten met een optie op koop is bespreekbaar. De woning kan ook eerst gehuurd worden met een optie op koop.

Opm. Verkoper staat-  indien gewenst- open om het eerste jaar aanwezig te blijven voor begeleiding en inwerken van de koper(s).

Aankoop kosten : Notaris- en makelaarskosten plus overdrachtsbelasting . Samen ong 10 % van de koopsom.

Kosten van voorraden en gewassen op het veld : Sterk afhankelijk van het moment van overname.

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79