Melkveebedrijf met 250 ha en 1.250.000 kg leveringsrechtend, omgeving Chateaubriant, departement Loire-Atlantique (44)

€ 2.700.000 exclusief

Omschrijving

Melkveebedrijf met 250 ha en 1.250.000 kg leveringsrecht, omgeving Chateaubriant, departement :  Loire Atlantique (44)    Ref IVH 293

Te koop:

Melkveebedrijf met recente gebouwen, grote melkreferentie en een rendabele en ecologische bedrijfsvoering.

Bedrijfsvorm : Dit bedrijf is een GAEC met 3 associes. De zonnepanelen zijn ondergebracht in een aparte SARL (deze zou eventueel buiten de verkoop gehouden kunnen worden). De gronden zijn merendeels ondergebracht in een GFA waarvan de aandelen over genomen kunnen worden.

Grond :

Het bedrijf beschikt over 250 ha grond , waarvan 195 ha in eigendom kan worden verkregen.

De grondsoort is voornamelijk leemgrond met een licht gehalte aan klei. Daarom is er op het bedrijf voor gekozen om niet te ploegen en minimale grondbewerking te doen: direct zaaien en groenbemesters om zo de CO2 zo duurzaam mogelijk vast te leggen in de bodem.

Deze aanpak heeft de bodemstructuur flink verbeterd. Bijna alle percelen zijn gedraineerd.

20 ha is in gebruik voor agroforestery: hier staan 750 bomen op rij en  tussen de rijen wordt landbouw beoefend. Op hetzelfde perceel staat een windmolen, Bij de verkoop gaat ook het contract over naar de nieuwe eigenaar.  De windmolen levert 5000€ per jaar op.

Het bouwplan voor 2021 is als volgt : tarwe 40 ha , triticale 7 ha, veldbonen 20 ha, maïs 40 ha, méteil 80 ha , tijdelijk grasland 40 ha en de resterende percelen blijvend grasland (natuurhooi).

Ligging percelen.

Aansluitend aan de koestal ligt 5ha die als paddock wordt gebruikt. Gescheiden door een rustig landweggetje is er 35 ha voor beweiding bereikbaar. Dan is er nog een blok van 18ha. Dit blok  ligt net aan de andere kant van een departementale weg en daardoor handig voor de melkkoeien.

De andere kavels liggen op 6 km en 12 km. Het gaat hier wel om grote blokken van rond de 20ha.

Bedrijfsgebouwen:

De gebouwen zijn recent en het erf is ruim opgezet. De houtbouw ligboxenstal heeft een oppervlakte van 1850m², heeft een centrale voergang en aan beide zijden 3 rijen ligboxen met koematten en ingestrooid.  Tussen de boxen zijn dichte vloeren met een hydrocurage, met 3 bassins waar ook een mestfractie scheider is geïnstalleerd. De gier wordt op de naastliggende percelen verspreid en de vaste fractie is hierdoor al behoorlijk in volume verminderd en wordt met een mestverspreider weg gebracht. Er is ook een mestplaat voor opslag van stromest.

Er is een overdekte wachtruimte die schuin oploopt, het opdrijfhek is gelijktijdig strontschuif, aan de zijkant zijn meerdere strohokken om koeien te kunnen afzonderen. De melkstal uit 2016 is een 2 x 12 SAC met rapid exit en beweegbare vloer; voorzien van melkmeters, identificatie, bewegingteller en meting van de geleidbaarheid in de melk.

Een ruim melklokaal met een eigen tank van 7000l met een ijsbank, deze kan dus aangesloten worden op de zonnepanelen en zo s’nachts een eigen koelvoorraad heeft. Naast het melklokaal is een bureau en daarnaast een moderne kalverstal met eenlingboxen gemakkelijk schoon te houden en goede ventilatie. Het voederplan is op yoghurtbasis.

Aansluitend zijn er dan ruime groepshokken op stro. Ook dit gebouw is houtbouw met een  ruime voergang met voerhekken en achter de hokken een gang voor hooi.

De afkalfkoeien zitten in aparte stal op stro, waardoor er niet in de boxen gekalfd hoeft te worden.

Op de ligboxenstal zijn in 2009 zonnepanelen gelegd en in 2018 is er een complete loods met zonnepanelen geïnstalleerd.

In deze loods is het jongvee gehuisvest, opslag van aangekochte producten en materiaal.

Verder is er nog een loods voor stro, materiaal opslag en de silo’s voor opslag van de eigen granen.

Op het erf zijn 4 sleufsilos voor de opslag van ruwvoer.

Veestapel:   

De veestapel is voor het grootste deel Holstein, maar er is een driewegkruising opgestart. De invloed van Brown Suisses en Jerseys is zichtbaar. De inseminaties worden door de boer zelf uitgevoerd en het bedrijf is bij de melkcontrole. Gemiddelde melkproductie  8500L  Dit met een minimale aankoop van bijproducten zoals brok en soja. Er wordt het gehele jaar ongeveer hetzelfde rantsoen gevoerd op basis van mais en ingekuilde Méteil ( gemengd gewas van tarwe, haver, erwten, wikke, luzerne…) en gewikkelde balen gras en natuurhooi.

Werktuigen:

Het bedrijf is goed gemechaniseerd en het materiaal is goed onderhouden.

Er zijn 4 trekkers, een recente verrijker Manitou, een voermengwagen en een stroblazer. Al het zaaiwerk wordt gedaan met een Kuhn voorraadbak voor op de trekker , Kockerling direct /inzaaien, striptil  om de bodemstructuur te bewaren.

Een eigen maaier, wierser , schudder en een combi balenpers die ook wikkelt. Alleen voor dorsen en het hakselen van de maïs  komt de loonwerker. Verder zijn alle benodigde machines aanwezig op het bedrijf.

Woning:

In de koopprijs begrepen is een vrijstaande woning begrepen, met twee schuren die dienen als privé opslag en garage, vormen die een afgescheiden privé erfje.  Aan de overzijde van het weggetje staan op perfecte afstand 3 andere buurhuizen, waardoor het bedrijf niet echt eenzaam ligt; deze huizen hebben geen zicht op het het bedrijf. (één van deze huizen staat momenteel ook te koop, dus dit biedt de mogelijkheid om twee huizen bij het bedrijf te hebben)

De indeling van de woning is als volgt: woonkamer met open haard, keuken, 5 slaapkamers. Het huis is voorzien van nieuwe kozijnen met dubbel glas. De buitenmurenen het dak zijn geisoleerd , het dak verkeert bovendien in goede staat. Het huis wordt verwarmd met de haard en recente elektrische radiatoren.

Locatie:

Dit bedrijf ligt op 2 km  van het dorpje. HEt dorp heeft nog een een lagere school, een bakker, een klein supermarktje  en een kapsalon. De grote stad Châteaubriant ligt  op 18 km  met alle voorzieningen waaronder een groot winkelcomplex, een ziekenhuis en vervolgonderwijs.

Het bedrijf ligt in de driehoek Rennes, Nantes en Angers.    Op 90km van de kust  en 760 km vanaf Breda.

Financiele cijfers:

Het bedrijf beschikt over 260 ha-premierechten. Alle bedrijfssubsidies samen bedragen samen 80.000€ voor 2020

EBE over de laatste 3 jaar is gemiddeld 240.000 euro voor de GAEC en  70.000 euro voor de SARL.

Vraagprijs :

Woning, 195 Ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen, zonnepanelen  , veestapel,  materiaal , pachtovername, melkproductierecht, bedrijfstoeslagrechten:     €  2.700.000

Exclusief bemiddelingskosten, notariskosten en voorraden.

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79