Loading...

Melkveebedrijf 70 ha, omgeving Mayenne, departement Mayenne (53) Ref. IVH 275

€ 720.000 inclusief makelaarskosten

Omschrijving

Omschrijving :

Te koop : Een melkveebedrijf met 2 neventakken; stieren mesten en akkerbouw.

Het familiebedrijf ligt op een mooie vrije locatie in een agrarisch gebied tussen 2 provincie steden.

Er is een melkleveringscontract bij een plaatselijke zuivelfabriek. Dit leveringsrecht kan onder voorwaarden fors worden verhoogd .

In de koop; een vrijstaande woning met gastenverblijf  op een privé erf , mooi afgescheiden van het bedrijfsgedeelte .

De verkopers zijn gehuwde partners op leeftijd , zonder bedrijfsopvolging. Verkopers gaan met pensioen.

Grond:

De gehele oppervlakte bedraagt ruim 70 ha, waarvan 2 ha erf en ondergrond gebouwen. De verkaveling van de percelen is een sterk punt op dit bedrijf. Direct aan de gebouwen ligt 45 ha te beweiden grond, De overige 25 ha ligt bijna aansluitend in enkele percelen. Van de aangeboden oppervlakte is 50 ha in eigendom van verkoper. Verkoper wil deze 50 ha grond regulier verpachten aan de koper, maar aankoop van 50 ha grond is bespreekbaar. De grondsoort is grotendeels , (60 ha) vlak liggende lichte leem/zandgrond. Er is ook 10 ha wat lager gelegen glooiende lemige grond langs een beek, in gebruik als blijvend grasland voor beweiding van jongvee. De grond is gemakkelijk bewerkbaar, er is geen stenen-probleem, er zit wel wat kiezel in de bodem . De ploeg wordt goed opgepoetst !

Voorjaars inzaai na bemesten is op dit bedrijf prima mogelijk. Het bouwplan nu: snijmais ( 32 ha), tarwe ( 10 ha), tijdelijk grasland (17 ha)  en blijvend grasland (10 ha). Het gematigde klimaat is gunstig voor een melkveebedrijf; er wordt niet beregend.

Bedrijfsgebouwen:

In totaal is er 2.200m2 aan bedrijfsgebouwen. Het hoofdgebouw is een metalen hangaar voorzien van een centrale voergang. Aan de ene kant van de voergang zitten de melkkoeien in een vrijloop strostal ( 720m2) met achter het voerhek een tussengang voorzien van een automatische mestschuif. De koeien worden gemolken in een 2 x 4 visgraatmelkstal van De Laval. Aan de andere kant van de voergang bevinden zich strohokken (1000m2) voor 80 meststieren en ouder jongvee. Hier wordt de mest mechanisch geschoven met een tractor. Dwars op het hoofdgebouw is er een aparte hangaar voor de overdekte mestopslag en voor stro opslag. Er zijn iglo’s voor kalveren en er is een kleine hangaar voor oudere kalveren en pinken in strohokken. Een vrijstaande kapschuur herbergt werktuigen en voorraden. Voor de opslag van silage zijn er 2 sleufsilo’s en er is een mestsilo voor vuilwateropslag. Het overzichtelijke erf ligt voor een groot gedeelte in beton.

Veestapel :

De veestapel bestaat uit 50 FH melkkoeien met een goede genetische aanleg voor productie. Bij alle melkkoeien en pinken wordt kunstmatige inseminatie toegepast.. Het vee wordt met een Seko voermengwagen gevoerd volgens het TMR systeem. De gemiddelde productie per koe is 9.000 kg melk /jr. Het aantal stuks jongvee tm 2 jaar bedraagt 40 stuks . Alle stierkalveren van eigen bedrijf worden aangehouden en afgemest. Daarnaast worden voor de mesterij  jaarlijks 20 stierkalveren aangekocht.

Jaarlijks wordt 350.000 kg melk geleverd aan een plaatselijke zuivelfabriek , 100.000 kg melk van eigen bedrijf wordt vervoederd aan fok- en mestkalveren. Voor de koper is onder voorwaarden een forse uitbreiding van het leveringsrecht bespreekbaar. Er is een vergunning voor het houden van 170 stuks vee aanwezig.

Werktuigen en tractoren:

Dit bedrijf heeft  eigen mechanisatie voor grasland en bouwland. Er zijn 2 Case tractoren van recente datum. Voor oogstwerkzaamheden als gras- en maïshakselen wordt de loonwerker ingeschakeld.

De woning: 

De woning  heeft een bewoonbare oppervlakte van 105 m2 , gelijkvloers bestaande uit eetkeuken – woonkamer en bureau . Op de etage zijn 4 slaapkamers en een badkamer.  Alle vertrekken zijn voorzien van dubbel glas . Naastliggend aan dit hoofdgebouw aan de ene kant,  een deels gerenoveerde 2e woning/gastenverblijf met een 2 vertrekken beneden en 1 op de etage, aan de andere kant van de woning bevindt zich een dubbele garage.

Locatie:

Vanaf Utrecht is het via Rouen ongeveer 750 km . De route bestaat bijna geheel uit autoroute, de reistijd is minder dan 8 uur.

Bedrijfspremie en pacht:

De jaarlijkse bedrijfspremie voor 2019 bedroeg: € 22.000,-

De vraagprijs : Woning met gastenverblijf en dubbele garage , bedrijfsgebouwen , veestapel, mechanisatie, productie- en subsidierechten, 2 ha ondergrond en de rest van de grond op langlopend pachtcontract:

€ 720.000 incl makelaarskosten. Exclusief voorraden, notariskosten en overdrachtsbelasting op gebouwen.

 

Ter info:

Totale investering bedraagt € 800.000. De vraagprijs is onderhandelbaar.

Verkoper wil indien gewenst praten over verkoop van zijn grondbezit van 50 ha, heeft voor de grond nog geen vraagprijs genoemd.

  • Geschatte vraagprijs aankoop 50 ha grond € 500.000 incl kosten.
  • Geschatte pacht € 170,- /ha / jr.