Loading...

Melkveebedrijf 134 ha met 542.000 kg melkproduktie/jaar met vleesvee en akkerbouw. Dept. Orne (61), omgeving Flèrs. Réf. IVH 211

€ 730.000 excl. kosten, exl. voorraden

Omschrijving

Structuur
Dit melkveebedrijf heeft als ondernemingsvorm de EARL, vergelijkbaar met de Nederlandse maatschap. De vennootschap kan worden overgenomen, maar ook overname van alleen de roerende en onroerende goederen is mogelijk.

Grond
Het bedrijf beschikt over 134 ha grond, waarvan 3,7 ha onder en rond de gebouwen. Deze 3,7 ha gaat met de koop over in eigendom, meer land in eigendom is bespreekbaar. De 130 ha cultuurgrond gaat over op pachtbasis. Er is een huiskavel van 38 ha, 70 ha ligt op 1 tot 2 km afstand van het bedrijf en ongeveer 22 ha ligt op 4 km afstand. Er is 80 ha gedraineerd. In deze omgeving is beregening niet gebruikelijk. De combinatie neerslag, diepe bouwvoor en goede grondsoort maakt beregening overbodig. De grond laat zich in meerderheid omschrijven als goed bewerkbare licht leemgrond (15%) met een pH van 6,5. De pacht voor de 128 ha pachtgrond bedraagt rond de € 180,- / ha per jaar. De meeste percelen zijn vlak, langs een beek zijn wat schuine hellingen in gebruik als grasland. De grond is goed geschrikt voor beweiding, 50 ha is in gebruik als tijdelijk of blijvend grasland. Op de 80 ha bouwland wordt mais, tarwe en koolzaad verbouwd.

Bedrijfsgebouwen
Er staat een grote veestal: Dit is een vrijloop strostal van 3.000 m² met centrale voergang. Aan 1 zijde van de centrale voergang is het melkvee ondergebracht, aan de andere zijde is ruimte voor de 30 zoogkoeien en jongvee. Aan de zijkant van de stal bevindt zich nog een rij strohokken voor meststieren of jongvee. Er is een nette 2 x 6 visgraatmelkstal van de Laval. Jonge kalveren beschikken over groepshokken op stro voorzien van een drinkautomaat. Recent is een kapschuur van 1.000 m² gebouwd voor opslag van machines, hooi en stro. In 2015 is een sleufsilo van 75 x 14 m gerealiseerd met betonnen wanden en een asfalt vloer. Het gehele erf is ruim opgezet.

Veestapel
Het bedrijf beschikt over een goede melkveestapel hoofdzakelijk bestaande uit HF dieren. De gemiddelde productie bedraagt 8.000 kg/koe/jaar. In de koop zijn ong. 70 melkkoeien en 60 stuks jongvee begrepen. De zoogkoeien zijn van het ras Blonde d’Aquitaine en zijn van uitstekend genetisch niveau. Er zijn 20 moederdieren en ong. 30 stuks jongvee. Daarnaast worden op het bedrijf nog jonge stieren gemest die niet in de koop zijn begrepen.

Werktuigen
In de koop begrepen zijn 4 NH tractoren met gemiddeld 5.000 uur op de teller. Er is goed materiaal voor weidebouw, grondbewerking en voor het zaaien en spuiten van gewassen. Er is een voermengwagen (2014) met 14 m³ inhoud. Complete lijst werktuigen op aanvraag.

Woning
Er is een geriefelijke vrijstaande woning met natuurstenen muren en een leien dak in de koop begrepen. De woning verkeert in goede staat en kan direct worden bewoond. Het huis heeft een kelderverdieping met wc, badkamer en kleedruimte met toegang vanaf het bedrijf. Gelijkvloers; entree, toilet, een zitkamer met open keuken en eetgedeelte, een aangebouwde serre met kantoor. Op de 1e etage bevinden zich twee slaapkamers, een badkamer/wc en een ruime overloop. Op de bovenverdieping zijn er nog 2 slaapkamers. De cv wordt naar keuze gestookt op huisbrandolie of hout.

Locatie
Het bedrijf ligt vrij, geen buren binnen 400 m. Er is op 1 km afstand een dorp met school en voorzieningen. De afstand tot de stad Flèrs met voortgezet onderwijs en diverse winkelcentra bedraagt 10 km.

Bedrijfstoeslagrechten
De bedrijfstoeslag over 2014 bedroeg € 43.000,-

Overige info
Dit bedrijf is gemakkelijk verder te specialiseren in de richting van de melkveehouderij. De grote hoeveelheid goede grond en het zeeklimaat bieden genoeg zekerheid voor een eigen voederwinning, ook bij een aanzienlijke hogere melkproductie. Het bedrijf kan op korte termijn worden overgenomen. De grond wordt te huur aangeboden maar bij voldoende financiële capaciteit kan met verkoper worden gesproken over aankoop van meer grond, nu of op termijn.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt voor 3,7 ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen, woning, veestapel melkvee en vleesvee, tractoren en werktuigen, pachtovername 130 ha, melkleverantierecht en bedrijfstoeslagrechten: € 730.000,- exclusief kosten en exclusief voorraden.

Nadere informatie
Dit bedrijf ligt in een gebied met veel melkveehouderij er is een goede infrastructuur . Er wordt melk geleverd aan Lactalis , de zuivelfabriek bevindt zich in Domfront op 9 km afstand. Voor installatie van een jonge ondernemer is uitbreiding van het leveringsrecht met 150.000 tot 250.000 kg melk/jaar bespreekbaar. Interessant voor melkveehouders die niet verder willen met de vleesveetak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79