Loading...

Akkerbouwbedrijf met melkveestal, 220 ha – 1 mln kg melkproduktie mogelijk ; Omg. Vouziers , dept Marne (51). Ref. JS 250

€ 1.500.000 exclusief

Omschrijving

Structuur :
Het bedrijf heeft nu een maatschap structuur, met 3 associés. Geen personeel om over te nemen. Bedrijfsgebouwen staan op ongeveer 3 ha grond ein eigendom, cultuurgrond wordt in pacht uitgegeven op basis van langlopende getekende pachtcontracten.

Grond:
Het bedrijf beschikt over een oppervlakte van 220 ha. De grondsoort is variable, van kalkrijke kleigrond tot laag gelegen zanderige grond. De gronden zijn van goede tot uitstekende kwaliteit, diep en grotendeels zonder stenen. Het grootste deel van de oppervlakte is gedraineerd. Het bouwplan bestaat voor 200 ha bouwland bestaat uit mais, granen en koolzaad. Er is 20 ha blijvend grasland. De pachtprijs in deze regio bedraagt ongeveer € 160 /ha/jr. De grondsoort en gunstig klimaat zijn de opbrengsten zeer geod; de tarweopbrangst is gemiddeld > 8 ton / ha/jr.

Verkaveling:
Er is een huiskavel van 23 ha direct voor beweiden van vee bereikbaar vanuit de stallen. 3 Percelen van 7, 16 en 27 ha liggen aansluitend aan de overzijde van rustige landwegen. In diverse percelen ligt er nog 80 ha in het zelfde dorp, 60 ha ligt in enkele grote percelen op 6 km afstand en 30 ha ligt aaneengesloten op 12 km afstand.

Bedrijfsgebouwen:
Er is een moderne ligboxenstal ( 1.2  00 m2) naar Nederlands model uit 2003. Het staltype betreft een 3 + 0 , dus met 1-zijdige voergang geschikt voor de 90 melkkoeien. Loopgangen en boxenrijen zijn geheel onderkelderd met een put van 2,5 meter diep, waardoor er 1.500 m3 effectieve drijfmestopslag is. De put beschikt over 1 circuit met 4 kanalen en wordt gemixt met een zware elektrische dompelmixer. De gebruikte plaatrooster zijn van het type “berijdbaar”.
Voor het melken is er een DE Laval 2×10 zij-aan zij swing-over melkstal met rapid-exit; deze stal is nu met 7 melkstellen uitgerust maar kan zo tot 10 stellen worden uitgebreid. Er is een wachtruimte voor 90 melkkoeien. Aansluitend aan het ruime tanklokaal is een ruimte met bedrijfskantoor, een wc en douche. Op het tanklokaal is een ruimte geschikt als kantoor of voor opslag. De apparatuur zoals compressor, vacuümpomp etc zijn in een afgesloten machineruimte ondergebracht.
Jonge kalveren zijn ondergebracht in iglo’s, oudere kalveren in groepshokken.
Voor het jongvee is er een kapschuur van 60 m lengte ( 700 m2), t.b.v. huisvesting van de verschillende leeftijdsgroepen voorzien van ingestrooide vakken. Voor opslag van machines is er een bredere kapschuur ( 1.100 m2 met voerhekken ook afkalfboxen gerealiseerd.
Ook is er op betonvloer en tussen wanden opslag gerealiseerd voor enkelvoudige krachtvoeders en graan, voornamelijk bestemd voor verwerking in het gemengde rantsoen voor het melkvee.
Voor de opslag van kuilvoer is er een sleufsilo en is er ruimte voor de opslag van gewikkelde balen.
De gebouwen en het gehele erf zijn ruim opgezet met nette erfverharding en goed onderhouden.
Het bedrijf is geheel op de milieu normen voor mestopslag, vuilwater opvang en opslag van gewasbeschermingsmiddelen.
Al het benodigde drinkwater wordt opgepompt uit een eigen bron, er is een aansluiting op leidingwater aanwezig.

Veestapel:
Het bedrijf beschikt  niet meer over een melkveestapel. Om gezondheidsredenen van verkoper is het melken gestaakt. Er kan een melk-leveringscontract van 1.000.000 kg melk/jr worden afgesloten met een zuivelfabriek.

Werktuigen: 

De werktuigen zijn niet in de vraagprijs begrepen. Er is wel een machinepark aanwezig: een verreiker , 3 Case tractoren , werktuigen voor grondbewerking, zaaien en grasoogst en mest uitrijden.  Een materiaallijst is op aanvraag beschikbaar. Het machinepark kan in zijn geheel of gedeeltelijk tegen een nader vast te stellen  prijs worden gekocht.

Woning:
Er is op 200 meter van het bedrijf een woning bij te kopen; de woning moet worden opgeknapt. Deze aangebouwde woning is een vrijstaande traditioneel gebouwde woning in redelijke staat op 200 meter van de bedrijfsgebouwen. Indeling gelijkvloers: entree, wc, badkamer, woonkeuken, woonkamer met openslaande deuren naar terras en tuin. Etage: 3 ruime slaapkamers. In de buitenruimte een garage, werkplaats en een kapschuur voor vee of opslag. De woning staat op een kavel van 5.000 m². Deze woning wordt door de verkopers ook voor tijdelijk of langere tijd te huur aangeboden.

Een alternatief voor aankoop of huur van deze woning is: het bedrijf aankopen zonder woning en op het erf een woonvoorziening plaatsen, woongelegenheid in een bedrijfsgebouw creëren, of een nieuwe woning bouwen.

Bedrijfstoeslagrechten en overige subsidies:
In 2019 bedroeg bedrijfspremie voor dit bedrijf € 52.000,-/jr. Als er weer een rundveehouderijg wordt opgestart zijn extra premies mogelijk.

Locatie:
Het bedrijf ligt vrijstaand aan de rand van een mooi dorpje. Er is een basisschool, kleine supermarkt en een restaurant. De afstand naar een stad met voorgezet onderwijs, supermarkten en andere voorzieningen is 10 km. De afstand vanaf Utrecht is 350 km.

Bijzonderheden :
Er is vergunning verkregen om de bestaande ligboxenstal met 30 meter te verlengen. De hoeveelheid land die wordt overgenomen kan ook minder zijn dan hier omschreven. Minder land kan aldus onderdeel zijn van de onderhandeling met verkoper. Voor dit bedrijf zijn meerdere bestemmingen denkbaar. Er kan ook gedacht worden aan een combinatie vleesvee/akkerbouw of aan een geitenmelkerij, jongvee of een paardenopfokbedrijf. Daarnaast kan het voortzetten als puur akkerbouwbedrijf een overweging zijn. Verkopers zijn ook bereid een gedeelte van de oppervlakte  (tot 60 ha) in eigendom te verkopen tegen een nader over een te komen bedrag.

De vraagprijs:

Bedrijfsgebouwen op ongeveer 3 ha grond in eigendom, ongeveer 220 ha grond op langlopend pachtcontract, premie- en leveringsrechten: € 1.500.000 netto verkoper= excl. kosten en voorraden.

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79