Loading...

Dept. Nièvre (58), omgeving Cosne-Court sur Loire

€ 1.785.000

Omschrijving

Modern melkveebedrijf met 120 hectare land. Melkveedrijf met 850.000 kg melkproductie op een prachtige locatie.

Structuur
Dit melkveebedrijf heeft als ondernemingsvorm de “eenmanszaak”. Dat is gemakkelijk en zeker over te nemen, geen fiscale nadelen.

Grond
Het bedrijf beschikt over 120 ha grond. Er is een huiskavel van 57 ha, dit betreft grond in eigendom. Van de huiskavel is 37 ha gedraineerd. Op de huiskavel is beregening mogelijk.

Een kavel van 14 ha pachtgrond op 2 km is zeer geschikt voor mais evenals een tweede blok van 32 ha goede kwaliteit pachtgrond op 12 km. De overige pachtgronden zijn nabij gelegen kleinere stukjes hooiland, totaal 12 ha pacht op jaarcontract.

De grond kan worden omschreven als zanderige kalkhoudende leemgrond, goed geschikt voor gewassen zoals mais, luzerne of klaver.

Bedrijfsgebouwen
Het melkvee is ondergebracht in een zes rijïge half open ligboxenstral voor 110 koeien. De dichte vloeren tussen de boxen zijn voorzien van automatische mestschuiven. De schuiven deponeren de mest in een opslag onder hetzelfde dak. Er is een mestscheider in bedrijf. De droge fractie wordt benut voor het instrooien van de ligboxen. Aan de buitenzijde van de ligboxenstal zijn 2 Lely A3 melkrobotten uit 2010. Melkkoeien zijn gehuisvest in een half open stal met 6 rijen ligboxen, met aan één kant een overdekte voergang en aan de andere kant voerbakken. De stal is voorzien van mestschuiven en een ruime mestopslag er achter. Deze schuifmest wordt gescheiden en de droge compostfractie hergebruikt als strooisel in de ligboxen. Voorin de stal zit een kantoor met uitzicht over de stal. De jonge kalveren zitten in nieuwe eenlingboxjes en daarna in groepshokken op stro. In deze schuur bevindt zich de graanopslag met twee silo’s. Er is een pletter om eigen meel te kunnen maken; met een bulk buiten om snel te kunnen lossen in de voermengwagen. Het grotere jongvee en de droge koeien zijn gehuisvest in een grote kapschuur met ruime strostallen. Hier bevinden zich tevens de machines en de opslag van hooi en stro. Het gehele erf is ruim opgezet.

Veestapel
Het bedrijf beschikt over een goede HF veestapel. In de koop zijn 100 stuks melkvee en 100 stuks jongvee begrepen.

Werktuigen
Het bedrijf is heel beperkt gemechaniseerd. Er wordt veel gewerkt met het materiaal van de Cuma, een werktuigencoöperatie. In de koop zit een Merlot verreiker met een voermengbak, een multifunctionele bak en een derde bak om de boxen in te strooien. Verder een John Deere trekker, een strohakselaar en een 3 m getrokken Kuhn maaier met kneuzer.

Woningen
Er zijn twee vrijstaande moderne woningen in de koop begrepen. De moderne woningen verkeren in goede staat en kunnen direct bewoond worden. Het eerste huis heeft twee slaapkamers op de begane grond, een hal en een woonkamer met open keuken van 62 m². Op de bovenverdieping nog drie slaapkamers en een kantoortje. Het tweede huis heeft ook vijf slaapkamers en zou vrij simpel verbouwd kunnen worden tot 2 kleinere wooneenheden.

Locatie
Het bedrijf ligt vrij in het landschap, er zijn geen buren zichtbaar. De afstand tot het dorp met een bakker, een superette en een lagere school bedraagt 3,5 km. Bij dit dorp is ook een oprit naar de snelweg A77. Op 15 km afstand bezindt zich Cosne-Court sur Loire, een grote stad met voortgezet onderwijs, een ziekenhuis en diverse winkelcentra.

Bedrijfstoeslagrechten
De bedrijfstoeslag over 2015 bedraagt € 38.000,00

Overige info
Dit bedrijf heeft een mooie huiskavel eigen grond in eigendom. De pachtgrond ligt in twee mooie blokken. Daarnaast is de minder zekere losse pacht, maar eigen grond en lange termijn pacht bieden meer dan genoeg zekerheid voor de eigen voederwinning. Het bedrijf kan op korte termijn worden overgenomen.

Momenteel is er een werknemer, deze is in dienst van een groep boeren en werkt voor de helft van de tijd op dit bedrijf.

Vraagprijs
57 ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen, twee moderne woningen, veestapel, werktuigen, pachtovername, melkleverantierecht A en bedrijfstoeslagrechten voor € 1.785.000,- inclusief makelaarskosten.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rentmeester.

Klik hier voor meer aanbod in Frankrijk.

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-238 75 43 98