Loading...

Dept. Haute-Vienne, omg. Bellac ref. IH-DM

€ 420.000

Omschrijving

Net melkvee- en schapenbedrijf met 78 ha grond. Zeer geschikt voor starters die een betaalbare boerderij zoeken met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Ondernemingsvorm 
De huidige onderneming is een eenmansonderneming.

Grond
Het bedrijf beschikt over 78 ha cultuurgrond. De grond is van prima kwaliteit > Het is gedeeltelijk kleigrond, gedeeltelijk leemgrond, maar alle grond beschikt over een diepe bouwvoor en is stenenvrij. De kwaliteit van de grond staat garant voor goede waterberging, beregening is bij het huidig gebruik overbodig. Verkoper geeft de voorkeur aan grasland, maar de meeste percelen zijn ook goed geschikt voor gebruik als bouwland.

De grond ligt aansluiten rond de gebouwen, wel doorsnede door plattelandswegen. Er ligt voor beweiding van het melkvee 35 ha daadwerkelijk direct aan de bedrijfsgebouwen. Een perceel van 35 ha ligt aangesloten aan de overzijde van een landweg. Dit land wordt gebruikt voor ruwvoerwinning, snijmais en silage, en voor de beweiding van 140 schapen. De grondsoort is erg wisselend, van lichte tot pittige grond. Van de totale oppervlakte is 31 ha gedraineerd.

Bouwplan
Het bouwplan 2017 bestaat uit; 10 ha snijmaïs en 68 ha grasland , grotendeels met bestemming tijdelijk grasland.

Bedrijfsgebouwen
Het hoofdverblijf voor de melkkoeien is een vrijloopstal met overdekte mestopslag ( samen 1.000 m2 ), gebouwd in 1998. Het is een mooie lichte kapschuur met dichte vloeren geschikt voor 65 melkkoeien. De loopgang achter het voerhek worden dagelijks mechanisch uitgeschoven. Het stro van het liggedeelte wordt elke 3 weken ververst. Er is een zij-voergang met zelfsluitende voerhekken.
Een 2e gebouw ( 690 m2 ) is de voormalige melkveestal, gebouwd in 1981. Daarin bevinden zich de wachtruimte, een eenvoudige 2×4 visgraat melkstal , een tanklokaal, een afzondering box en 50 plaatsen voor jongvee op stro. De melkkoeien lopen heen en terug naar de wachtruimte. Dat is te doen, maar bij uitbreiding van de melkveehouderij zijn vergroting van het hoofdgebouw en bouw nieuwe melkstal en tanklokaal te overwegen. Het bedrijf voldoet aan de milieunormen, er een foliebassin van 285 m3 voor opvang van afvalwater.

Op het erf bevindt zich een kapschuur voor opslag van hooi en stro , een kapschuur voor werktuigenberging en 2 dichte schuren voor kalveren in strohokken, paardenboxen en hobbydieren. Voor de opslag van silage zijn er 2 betonnen sleufsilo’s ( 1.500 m3 ) en een betonplaat.

De schapenhouderij is ondergebracht op een 2e locatie. In een voormalige boerderij op 800 m afstand is er onderdak voor schapen en lammeren in traditionele stallen en in een tunnelstal.

Veestapel
Er loopt een prima bedrijfsveestapel van het ras HF, Op dit moment zijn er 50 melkkoeien en 50 stuks jongvee aanwezig. De schapenstapel van 140 ooien bestaat voornamelijk uit Texelaars.

Werktuigen
Er is een passend werktuigenpark voor een melkveebedrijf, 2 tractoren en mechanisatie voor ruwvoerwinning, voeren en transport. Op aanvraag is een werktuigenlijst beschikbaar.

Woning
De woning staat haaks aangebouwd op de kop van een traditioneel boeren gebouw in dezelfde stijl. De woning is in het verleden aangepast en verkeert in goede staat. Het hele gebouw beschikt over een solide dak.
Gelijkvloers treft men in de woning; een woonkeuken met alle faciliteiten, een zitkamer, badkamer, wc. Op de 1e etage 2 zeer grote slaapkamers die gemakkelijk opgesplitst kunnen worden. Daarboven een 2e étage met open zolder ( 80 m2 ) die uitnodigt tot ingebruikname. In het aangrenzende boerderijgebouw, een dubbele garage, een veestalling en een werkplaats. Op het andere kopeinde bevindt zich nog een te renoveren woongelegenheid met eigen ingang ( 85 m2).
Deze boerderij krijgt een mooie scheiding tussen bedrijf en privé, als de genoemde veestalling een andere bestemming krijgt.

Sociaal
Het bedrijf ligt in het Noorden van de Haute Vienne in een echt agrarisch gebied. In het verleden het domein van kleine gemengde bedrijven, met voornamelijk graasdieren. Dat was te danken aan de geschiktheid van de grond voor de grasproductie en het gematigd klimaat. De afstand tot een dorp met voorzieningen bedraagt slechts 1 km. Er is basisonderwijs, een bakker, een supermarkt en een restaurant. Op 13 km afstand bevindt zich Bellac, een stadje met alle voorzieningen.

Bedrijfstoeslag
De hectarepremies bedroegen in 2016 rond € 20.000,-. Het bedrijf komt daarnaast in aanmerking voor grasland toeslag en koeien en schapenpremies ( uit nationale enveloppe ).

Overige informatie
Dit bedrijf leent zich voor meerdere bestemmingen. Om efficiënt te werken ligt specialisatie in 1 bedrijfstak het meest voor de hand. Zowel voor schapenhouderij ,de vleesveehouderij en voor de melkveehouderij is dit bedrijf geschikt.
Een verruiming van het huidige melkleverantierecht van 330.000 kg / jaar is met de zuivelfabriek te onderhandelen. Voor jonge ondernemers < 40 jaar zijn er ruimhartige toebedelingen. Ook bij investeringen worden extra rechten toebedeeld.

Vraagprijs 
De vraagprijs voor de woning en alle bedrijfsgebouwen plus ondergrond toeslagrechten en melkleverantierecht bedraagt € 420.000. Voor de grond wordt €315.000 gevraagd. De vraagprijzen zijn inclusief makelaarskosten, maar exclusief veestapel, machines en voorraden.
Let op! De 78 ha grond is ook te verkrijgen op een langlopend pachtcontract, met een optie op koop.
Starters opgelet: Verkoper gaat met pensioen, hij is bereid alle opties te bespreken!

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rentmeester.

Klik hier voor meer aanbod in Frankrijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79