Loading...

Dept. Allier (03) Ref. IVH-222

€ 440.000

Omschrijving

Melkveebedrijf met 80 ha, 335.000 L en huisverkoop kaas.

Structuur
Het bedrijf wordt gevoerd als eenmanszaak en wordt door een ouder echtpaar gerund.

Grond
Er is 80 ha pachtgrond, dit ligt in zijn geheel rondom de gebouwen. Het verste perceel ligt aan de overkant van de weg op 800m. De pacht bedraagt ongeveer 125 €/ha/jaar.
Van de grond is 45 ha gedraineerd, het betreft de wat zwaardere leemgrond. De overige 35 ha is zanderig , geschikt voor beweiding en vroeg in het voorjaar al begaanbaar . De percelen zijn vlak en zonder stenen, omgeven door goed onderhouden heggen met daarin enkele grote eikenbomen.
Het bouwplan is momenteel 12.2 ha granen, 12.7 ha mais , 5.4 ha gras-klaver en 50 ha is grasland.

Bedrijfsgebouwen
De bedrijfsgebouwen en woning worden verkocht met ondergrond.
De koeien zijn gehuisvest in een oude schuur, die is uitgebreid met een metalen overkapping. Er zijn ligboxen en voerhekken voor 44 koeien . De melkstal betreft een visgraat 2×4 van Westfalia met automatische afname.
Aan de andere kant van het erf staat een loods die dient als materiaal- en stro opslag , en voor stalling van jongvee en droge koeien.
Op het erf zijn verder twee sleufsilo’s, een garage en een schuur met werkplaats .
Het bedrijf voldoet niet aan de milieunormen , er zal hier nog een deugdzame mestopslag gemaakt moeten worden.
Naast de melkstal is een kaasmakerij die voldoet aan de geldende sanitaire normen . De kaasmakerij bestaat uit een werkruimte , een spoelruimte , een koelcel en een ruimte voor de afrijping . Al het aanwezige kaasmateriaal zit in de koop begrepen en de knowhow wordt , indien gewenst , door de kaasmaakster overgedragen. Op jaarbasis wordt ongeveer 10.000 L melk verwerkt tot kaas .

Veestapel
Het betreft hier een prima Holstein veestapel bestaande uit 44 koeien en ongeveer 50 stuks jongvee.

Werktuigen
Het bedrijf heeft voor bijna alle werkzaamheden het benodigde materiaal. Dit materiaal is niet erg recent maar goed onderhouden en functioneel. Er is een opraapwagen en zelfs een drie-rijen maishakselaar.

Woning
Het woonhuis bestaat uit een keuken, woonkamer, badkamer en een grote bergruimte. Op de etage zijn 3 gelijke slaapkamers en één echt ruime slaapkamer.
Het huis is toe aan een goede renovatie. Onder de zelfde kap bevindt zich ook een gîte . Deze verhuurruimte heeft een gezamenlijke ruimte, 3 slaapkamers en een badkamer.
Momenteel word deze woonunit verhuurd aan een Instituut voor de opvang van licht geestelijk gehandicapte patiënten. Dit levert de ondernemer een extra bron van inkomsten op .

Locatie
Het bedrijf ligt vlakbij een dorpje met een restaurantje en een camping . Het bedrijf ligt nabij een van de grootste eikenbossen van Frankrijk . De omgeving is daardoor redelijk toeristisch, wat kansen biedt voor uitbreiding van huisverkoop of andere toeristische activiteiten.
De afstand tot een grotere stad met alle faciliteiten is 9 km . Daar vindt men bakkerijen , scholen, een dokter, tandarts en de veearts. Hele grote supermarkten, een ziekenhuis ed. zijn te vinden op 25 km afstand .

Toeslagrechten
De bedrijfstoeslag over 2015 bedroeg 17.700 € , in 2016 komt daar nog de graslandpremie overheen die in deze regio wordt toegekend .

Overige info
Dit bedrijf is geschikt voor een starter met relatief weinig eigen vermogen. Op termijn zal er een nieuwe melkveestal moeten komen . Nu kan er in de huidige opzet eerst geld verdiend worden.
Dit bedrijf levert zijn melk aan de melkfabriek van St Denis l’Hotel. Voor een jonge boer bestaat de mogelijkheid is om meer melk te gaan leveren . Bovendien wilt deze afnemer een contract bieden met een minimum prijs van 32 cent/liter melk gedurende de eerste vijf jaar . Dit is een groot voordeel bij het opstellen van een bedrijfsplan en een extra zekerheid voor de bank.
Ook conversie naar de biologische landbouw is hier goed mogelijk.

Momenteel wordt er alleen kaas aan huis verkocht. Door ook op markten te verkopen kan de kaasproductie en daarmee het inkomen worden opgevoerd . Nu wordt aan huis naast rauwmelkse zachte kaas ook room en melk verkocht. Dit aanbod zou uitgebreid kunnen worden met een boeren Goudse kaas, yoghurt of kwark .

Vraagprijs
Voor onroerend goed : Gebouwen met ondergrond € 105.000,- . Voor roerend goed : Veestapel, materiaal , kaasmakerij , pachtovername, melkleverantierecht en bedrijfstoeslagrecht € 335.000,-

Totale vraagprijs : € 440.000,- inclusief makelaarskosten.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rentmeester.

Klik hier voor meer aanbod in Frankrijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-786 28 07 79