Dept. Allier (03) omg. Moulins Réf IVH/218

€ 1.155.000 inclusief makelaarskosten

Omschrijving

Melkveebedrijf met 100 ha grond en met 950.000 kg melkproductie/jaar.

Structuur
Dit melkveebedrijf heeft als ondernemingsvorm de EARL, vergelijkbaar met de Nederlandse maatschap . De grond is ingebracht in een onroerend goed vennootschap , een GFA. De vennootschappen kunnen worden overgenomen, maar ook overname van alleen de roerende en onroerende goederen is mogelijk.

Grond
Het bedrijf beschikt over 100 ha grond in eigendom , waarvan 4 ha bestaat uit ondergrond gebouwen en 2 meren . Ongeveer 70 ha cultuurgrond ligt aaneengesloten rond de gebouwen. De overige 26 ha cultuurgrond ligt op 17 km afstand van het bedrijf . Er is 80 ha gedraineerd. In deze omgeving is beregening gebruikelijk voor de verbouw van maïs. Er kan 60 ha via ondergrondse leidingen worden beregend vanuit de 2 meren. De grond is van goede kwaliteit en laat zich in meerderheid omschrijven als diepe , goed bewerkbare licht kleigrond . De meeste percelen zijn vlak. Op 80 ha bouwland wordt mais en tarwe verbouwd .

Bedrijfsgebouwen
Er staat een grote ligboxenstal met 160 ligboxen , voorzien van roostervloeren en mestkelders . Aan 1 zijde van de centrale voergang is het melkvee ondergebracht , aan de andere zijde is ruimte voor afzonderingshokken en opslag hooi en stro . Er is een nette 2 x 7 zij-aan-zij melkstal van de Wesfalia , voorzien van melkmeters en snel wissel . Er is een aparte simpele veldschuur met centrale voergang voor het huisvesten van kalveren , pinken en vaarzen in strohokken en ook hier is opslagruimte voor hooi en stro .Verder is er nog een schuur voor opslag van voer en materiaal. Er zijn 2 betonnen sleufsilo’s en 2 verharde vloeren voor rijkuilen . Het gehele erf is ruim opgezet . Alle daken van de bedrijfsgebouwen zijn vernieuwd , de bedekking is asbestvrij.

Veestapel
Het bedrijf werkt uitsluitend met KI en beschikt over een goede Holstein melkveestapel , 125 melkkoeien met jongvee . De gemiddelde productie bedraagt rond de 8.000 kg/koe/jaar. De veestapel is niet in de vraagprijs begrepen. Indien gewenst kan de veestapel echter wel worden overgenomen .

Werktuigen
Het bedrijf beschikt over 3 oudere tractoren van resp. 60 , 110 en 130 PK . Er is compleet materieel voor ruwvoerwinning en voor het zaaien van maïs Veel werkzaamheden worden uitbesteed aan een loonwerker . Lijst werktuigen op aanvraag . Ook tractoren en machines zijn niet begrepen in de vraagprijs, ze kunnen bij interesse vd koper worden overgenomen.

Woningen
Er is op het erf een vrijstaande grote woning in de koop begrepen. De woning verkeert bouwkundig in goede staat , maar moet worden opgefrist en aangepast aan de eisen van de koper . Het huis heeft gelijkvloers een woonkamer , keuken , wc , badkamer en 3 slaapkamers . Op de etage bevinden zich nog twee slaapkamers . De cv wordt gestookt op huisbrandolie . Op 100 m afstand langs de toegangsweg bevindt zich nog een 2e woning met garage in een sous-sol . Gelijkvloers bevinden zich de woonkamer, keuken en 3 slaapkamers . De woning is omgeven door een aanplant/ tuin . Deze 2e woning zit niet in de vraagprijs begrepen , maar kan aangekocht worden.

Locatie
Het bedrijf ligt vrij , geen buren op korte afstand . Er is op 4 km afstand een dorp met school en eerste voorzieningen . De afstand tot een stad met voortgezet onderwijs en diverse winkelcentra bedraagt 20 km .

Bedrijfstoeslagrechten
De bedrijfstoeslag over 2015 bedroeg € 25.000,-

Overige info
Dit bedrijf is voor Franse begrippen vergaand gespecialiseerd in de richting van de melkveehouderij .Een jonge ondernemer kan nog extra melkleverantierechten aanvragen. De grote hoeveelheid goede grond en de beregening bieden genoeg zekerheid voor de eigen voederwinning , ook bij een eventueel hogere melkproductie. Het bedrijf kan op korte termijn worden overgenomen. Een koper moet voor aankoop van dit over ongeveer de helft van de vraagprijs aan eigen vermogen beschikken .

Vraagprijs
Vraagprijs : 100 Ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen, hoofdwoning, melkleverantierecht A en bedrijfstoeslagrechten ; € 1.155.000,- inclusief makelaarskosten, excl. voorraden, veestapel, werktuigen en 2e woning .

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rentmeester.

Klik hier voor meer aanbod in Frankrijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79