Loading...

Beleggingsobject: voormalig melkveebedrijf met BIO grond in Loire-Atlantique, 115 ha grond in eigendom. (dept. 44) Ref. IVH 253

€ 936.000 incl. makelaarskosten

Omschrijving

Omschrijving

Te koop:

Voormalig melkveebedrijf bio in de omgeving van Chateaubriant ong 40 km ten oosten van de stad Rennes. Dit bedrijf is te koop met bedrijfsgebouwen en exploitatie van 129 ha cultuurgrond.  De bedrijfsgebouwen  bestaan uit een gerenoveerde ligboxenstal, een werktuigenberging en een jongveestal. Een koper kan een doorstart als melkveebedrijf overwegen, er ligt een melkcontract van 600.000 kg bio melk op dit bedrijf. Vorig jaar was bio-melkprijs € 0,473 / kg. Het bedrijf kan ook  gangbaar worden voortgezet. Ook is een doorstart met vleesvee een mogelijkheid.

Dit bedrijf is een mooi beleggingsobject , zeker voor melkveehouders die in Nederland of België stoppen met hun agrarisch bedrijf. Direct rendement wordt verkregen door hooiwinning voor de handel, met tarwe/maïs verbouwen en met het innen van de betalingsrechten.  Indirect beleggingsresultaat moet komen uit waardestijging van de grond. De laatste 20 jaar is de grondprijs in Frankrijk met ong 5 % per jaar gestegen.

De huidige eigenaar wil het bedrijf op korte termijn verkopen of verpachten. Op het ruime erf kan volgens het bestemmingsplan een woning gebouwd worden.

Grond:

Het bedrijf beschikt over 115 ha landbouwgrond  in eigendom en over 14 ha land op basis van een langlopend pachtcontract.

Op dit moment wordt er 26 ha snijmaïs verbouwd, de overige oppervlakte is overwegend tijdelijk grasland. De kwaliteit van de grond is goed tot zeer goed. Het is diepe, goed bewerkbare leemgrond. Het betreft een bedrijf met meest vlakke, maar ook met enkele licht glooiende percelen. Bijkomend voordeel van deze boerderij is dat beregening in deze regio onder normale omstandigheden niet nodig is .

Ligging percelen.

Direct rond het bedrijf ligt 25 ha weiland. gescheiden door een rustige weg is er nog 40 ha aansluitend weiland, te gebruiken voor beweiding. Op afstanden van 0,5 tot max 6 km liggen diverse kavels, allen goed toegankelijk vanaf de openbare weg. Een grote kavel van 26 ha excellent land ligt op 17 km afstand . Deze buitenkavel is zeer geschikt voor het verbouwen van snijmaïs of van handelsgewassen . De afstand is dan minder van belang.

Bedrijfsgebouwen:

In 2002 is dit bedrijf opgezet op een vrije locatie in het buitengebied. De ligboxenstal is in 2017 vergroot en gerenoveerd , er zijn 86 boxen volgens moderne maatstaven. Opvallend in de stal is de 5 meter brede dichte vloer achter het voerhek met daarachter 2 rijen ligboxen. De recente uitbreiding betreft een 3-rijïge aanbouw van 2 spantvakken. Automatische schuiven deponeren de mest in een ingegraven mestsilo van 1800 m3. Aan de buitenzijde van de stal is een 1 x 10 stands zij-aan-zij melkstal van De Laval ingericht met aansluitend een eenvoudig tanklokaal. In de toekomst kan de melkstal worden vergroot , maar er is ook voldoende ruimte om een of meer melkrobots te installeren.  Naast het tanklokaal zijn strohokken voor jonge kalveren.

Ouder jongvee is gehuisvest in een dichte schuur met strohokken geschikt voor 80 pinken en vaarzen.

Veestapel:   

Er is geen veestapel over te nemen.

Werktuigen:

Er zijn geen werktuigen in de koopprijs begrepen. Alle werkzaamheden worden op dit moment uitbesteed aan een loonwerker. Over aankoop van machines die nog op het bedrijf staan kan nader onderhandeld worden.

Woning:

Op dit moment is er een bouwtekening gemaakt voor een woning op het erf . Een bouwvergunning kan worden aangevraagd.

Locatie:

Dit bedrijf ligt op 15 km van een stad met voortgezet onderwijs, grote supermarkten en een treinstation. Een groot dorp met alle dagelijkse voorzieningen ligt op 5 km van het bedrijf. De afstand tot Utrecht bedraagt 850 km .

Vanaf het nabij gelegen vliegveld te Rennes is er een vliegverbinding met Schiphol .

De percelen en gebouwen zijn prima ontsloten door rustige plattelandswegen .

Bedrijfstoeslagrechten:

Het bedrijf beschikt over 130 ha betalingsrechten, alle bedrijfssubsidies samen bedragen op dit moment rond € 40.000,- / jaar.

Overige info:

De waarde van dit bedrijf zit naast de moderne bedrijfsgebouwen in de grote oppervlakte uitstekende grond in eigendom. Het bedrijf werkt al >10 jaar biologisch.

Verkoper houdt alle opties open om het bedrijf over te dragen aan een geschikte kandidaat. Naast aankoop van het totaal, is het geheel of gedeeltelijk pachten van de grond  bespreekbaar . Verkoop aan een kandidaat met een leeftijd onder de 40 jaar heeft sterk de voorkeur voor het zekerstellen van het huidige melk- leveringsrecht. Oudere kandidaten moeten rekening houden met afroming van dit recht.

Op dit moment wordt onderhandeld over een uitbreiding met ong. 20 ha land extra. Het is nog te vroeg om dit nu al met zekerheid aan te bieden.

Vraagprijs voor:

115 Ha grond in eigendom, bedrijfsgebouwen, pachtovername 14 ha, melkproductierecht, betalingsrechten:

€ 936.000,- incl. makelaarskosten. Exclusief notariskosten en voorraden.

 

 

 

 

 

 

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28/ 07 79