Akkerbouwbedrijf 361 ha met bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen, omgeving Niort, departement “Deux-Sèvres (79) Ref. JH 297)

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Zeer net akkerbouwbedrijf 361 ha met bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen en met een kleine vleesveetak.

Grond:

Bij het bedrijf hoort 361 ha grond , waarvan 210 ha in eigendom wordt verkregen.

De grondsoort is ruwweg in twee kwaliteiten te verdelen ; de helft van de oppervlakte kalkhoudende kleigrond en andere helft zwarte venige grond.

Vooral de laatste categorie is bijzonder , de grond levert hoge opbrengsten zonder beregening . Deze grondsoort is voor vele gewassen geschikt , maar specifiek voor maïs.

De overige gronden worden gebruikt voor de graanteelten eiwithoudende gewassen. Er is 100 ha beregenbaar vanuit een eigen meer , de irrigatie kan verder worden uitgebreid.

De percelen grond liggen gegroepeerd rond de hoofdvestiging , 100 ha sluit direct aan bij het hoofdgebouw.

Gewassen:

Bouwplan 2021 :

178 ha tarwe, 16 ha harde tarwe, 33 ha gerst, 95 ha mais, 35 ha linzen en 4 ha grasland.

Bedrijfsgebouwen :

Er is een recent hoofdgebouw ( 2016) met oa opslag voor 1000 ton graan .

Verder zijn er kapschuren voor de opslag van machines en voorraden, hooi/stro opslag en voor onderdak van vee.

In totaal is er 4.000 m2 aan gebouwen waarvan de meesten recent  zijn( 2016) en voorzien zijn van zonnepanelen ; zie foto.

Tractoren en werktuigen:

Alle benodigde werktuigen zijn aanwezig voor grondbewerking en inzaaien , gewasverpleging, oogst en transport.

De werktuigen en tractoren zijn goed onderhouden en worden onder dak gestald. Er kan een lijst van de tractoren en machines worden opgevraagd.

Veestapel:

Voor beweiding van enkele percelen blijvend grasland zijn er 25 zoogkoeien van het ras Charolais met 25 stuks jongvee. De veestapel zit niet in de vraagprijs begrepen.

Woning:

Op dit bedrijf is geen woning beschikbaar. In de nabije dorpen staan meerdere woningen te koop.

Sociaal:

Economisch sterke regio in de buurt van grote stad, goede verbindingen per auto ( toegang Autoroute op 10 km) en trein.

Ha- premies :

Voor 2021 bedraagt de totale bedrijfspremie  € 94.800 ,-

Bijzonderheden:

Akkerbouwbedrijven van deze omvang en met een netheid en grondkwaliteit als dit bedrijf zijn in Frankrijk slechts bij uitzondering te koop.

Vraagprijs:

In de koop ; bedrijfsgebouwen, installaties, zonnepanelen,  tractoren en werktuigen , 210 ha grond in eigendom en 51 ha grond op pachtcontracten , premierechten.

Vraagprijs is excl aankoop- en notariskosten en exclusief voorraden en gewassen op het veld.

Genoemde vraagprijzen zijn indicatief, niet contractueel.
Zaken, cijfers en prijzen in de tekst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Informeer naar de laatste stand van zaken per e-mail; info@avs-europe.nl
Of bel Annemiek: 0033-7 86 28 07 79